Skräpplockardagar i Kristinehamns kommun

Vecka 17 är det dags för Skräpplockardagarna, ett initiativ från stiftelsen Håll Sverige Rent och Sveriges största manifestation mot nedskräpningen. Redan nu har förskolor och skolor i Kristinehamn anmält sig.

Alla är välkomna att delta i Skräpplockardagarna, vuxna som barn. Anmälan sker på www.skrapplockardagarna.se där får även skolor och förskolor inspiration och tips på hur de kan arbeta pedagogiskt med Skräpplockardagarna.

Initiativtagare till Skräpplockardagarna i Kristinehamn är pedagogerna på Dimmans förskola.

- Vi vill väcka barnens intresse för vår miljö så att de utvecklar en förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra säger Susanne Persson, pedagog på Dimmans förskola.

Skräpplockningen är inte i första hand tänkt att vara en städinsats utan ett pedagogiskt arbete. Det är lättare att utveckla en ansvarskänsla för den globala miljön om man förstår hur man påverkar den egna närmiljön.

- Våren 2012 köpte vi in odlingslådor och en trädgårdskompost som vi skötte om och studerade under året. I år har vi så smått börjat med källsortering på förskolan och i maj ska förskolan få besök av Sopan berättar Susanne Persson.

Material
Vi stöttar våra skräpplockare med material från Håll Sverige Rent. Materialet består av gula sopsäckar, mindre skräppåsar samt engångstatueringar för de minsta barnen och finns tillgängligt för avhämtning från och med vecka 15. De som vill ta del av materialet kontaktar Renhållningen på tel 88135 alt 88136.

Obs! Senast den 1:a april ska man anmäla sig för att få material!

Insamling av skräp

Allt insamlat skräp samlas i säckar som är förslutna och ställs på avtalade platser som fås i samråd med Renhållningen.

Tid: vecka 17, 2013

Kontakt Kristinehamns kommun
: Anders Cronqvist Renhållningen, tel. 0550-881 35 alt 881 36
Kontakt Dimmans förskola: Susanne Persson, tel. 0550-885 76

Om oss

Kristinehamns kommun har ca 24 000 invånare och ligger vackert vid Vänerns strand i Värmland. Kommunen är livskraftig och drivande med ett växande och differentierat näringsliv, skolor som inspirerar till livslångt lärande och en god vård och omsorg. Här finns också ett företagsklimat i toppklass, ett rikt kultur- och fritidsliv samt tillgång till vacker skärgård och natur.