Vad tycker företagen om servicen i Kristinehamns kommun?

Det vill kommunstyrelsen gärna veta. Därför har man valt att ansluta sig till Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Nästan 200 kommuner deltar i årets undersökning.

– Vi vill ha en återkoppling på vad företagarna som varit i kontakt med oss tycker om servicen, berättar Anders Dahlén, kommunchef i Kristinehamns kommun. Genom undersökningen kommer vi att få besked från företagarna om vad de är nöjda med och vad de tycker vi behöver bli bättre på.

Ett bra näringslivsklimat är av största vikt för kommunen.

– Om företagen trivs och är framgångsrika här skapas fler arbetstillfällen, vi ska vara en kommun där både företag och invånare kan utvecklas och växa, fortsätter Anders Dahlén.

Det är andra gången som SKL genomför undersökningen Insikt. År 2011 gav företagarna kommunerna godkänt i betyg, men variationerna var stora. Det fanns kommuner som fick bra betyg, men också kommuner som behöver bli bättre.

– Det är viktigt att företagarna tar sig tid att besvara enkäten. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre kvalitet för undersökningen. Resultaten kommer att utgöra ett värdefullt underlag för kommunerna i deras arbete för en effektivare myndighetsutövning gentemot företagare, menar Jan Torége, ansvarig för mätningen på SKL.

Fakta om undersökningen:

En enkät skickas ut till företagare som under 2012 varit i kontakt med en eller flera kommuner inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Över 60 000 företag i Sverige kommer att få möjlighet att svara på enkäten och resultaten beräknas vara klara i början av juni.

Skillnaden mellan denna mätning och andra företagsklimatundersökningar är flera. Dels behandlar mätningen bara en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över. Dels är det enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.

Förutom Kristinehamns kommun här i Värmlands län deltar även Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Sunne, Torsby och Åmål från länet.

Kerstin Gustafsson
Utredare på Kommunledningskontoret, Kristinehamns kommun
0550- , 884 52

Kerstin.gustafsson@kistinehamn.se

Kristinhehamn ligger vid innahavets strand mitt i skärningspunkten mellan Stockholm, Oslo och Göteborg. Här finns 22 000 öar, kobbar och skär strax utanför staden. Här arbetar vi ständigt med att utveckla vår kommun och göra den ännu bättre. Kristinehamn är en plats att längta till.

Taggar:

Om oss

Kristinehamns kommun har ca 24 000 invånare och ligger vackert vid Vänerns strand i Värmland. Kommunen är livskraftig och drivande med ett växande och differentierat näringsliv, skolor som inspirerar till livslångt lärande och en god vård och omsorg. Här finns också ett företagsklimat i toppklass, ett rikt kultur- och fritidsliv samt tillgång till vacker skärgård och natur.

Prenumerera

Dokument & länkar