8 av 10 får skuldsanering

​En ny undersökning från Kronofogden visar att de allra flesta som söker skuldsanering, nästan 8 av 10, får sin ansökan om skuldsanering beviljad. Vi ser också att i de allra flesta skuldsaneringarna, nästan i 7 av 10, får fordringsägarna tillbaka en del av sina pengar.  

– Det är positivt att vi ser att en skuldsanering får verkliga effekter för de skuldsatta, deras långivare och samhället i stort, säger Anna-Carin Gustafsson Åström, chef på Kronofogdens skuldsaneringsverksamhet. En skuldsanering kan alltså leda till en vinna-vinna situation för alla inblandade. Genom en skuldsanering kan vi på Kronofogden bidra till att återställa balansen mellan långivare och låntagare i samhället.

– Det är utomordentligt viktigt att det finns en väl fungerande och lagreglerad möjlighet till skuldnedskrivning för överskuldsatta gäldenärer. Gäldenären kan komma ur sin omöjliga situation och borgenärerna kan få en viss utdelning på sina fordringar. Skuldsaneringslagen fungerar dessutom som riktmärke för hundratusentals frivilliga avbetalningsplaner mellan borgenärer och gäldenärer. En förbättrad skuldsaneringslag från årsskiftet kommer också sannolikt att leda till fler lyckade skuldsaneringar, säger advokat Claes Månsson, ordförande i branschorganisationen Svensk Inkasso som företräder inkassobranschen och bland annat tillvaratar borgenärernas intressen i skuldsaneringsfrågor.

Tiden av lågkonjunktur har nu fått tydlig effekt på antalet ansökningar om skuldsanering. Under de tre senaste åren har antalet ansökningar varit relativt konstant, men under det första halvåret 2010 har vi sett en kraftig ökning. Hittills har nästan 4 200 ansökningar kommit in. Det är en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period 2009. Om det fortsätter så här kommer det ha slagits rekord i antal ansökningar när året är slut. Kronofogdens prognos visar på över 8 000 ansökningar för hela året. De senaste åren har siffran legat på mellan 6 500 – 7 000 ansökningar.

– Jag är inte förvånad över utvecklingen. Det finns ingenting i omvärlden som tyder på att en avmattning kommer att ske. Det finns fortfarande många som har behov av en skuldsanering, men som av olika skäl inte har sökt, säger Anna-Carin Gustafsson Åström. Kanske är det så att många skuldsatta förstått att kraven för att få skuldsanering inte är oöverstigliga.

För lokal statistik och frågor om den nya undersökningen kontakta:

Anna-Carin Gustafsson Åström, chef på Kronofogdens skuldsaneringsverksamhet
Mobilnummer: 073-944 22 53

Ulla Haag Salomonson, teamledare
Mobilnummer: 010 – 573 40 56

Ritwa Mathson Övergaard, teamledare
Mobilnummer: 070 – 268 07 51

Fredrik Abrahamsson, teamledare
Mobilnummer: 070 – 203 89 78

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera

Dokument & länkar