Aktivt samhällsansvar är ekonomiskt lönsamt

Den 12 april besöker representanter från Kronofogden och Konsumentverket politiker i Eda kommun för att uppmärksamma problemet med överskuldsättning och samtidigt diskutera hur kommunen kan arbeta förebyggande.

Det är allt fler personer i Sverige som inte kan betala sina skulder. I Eda kommun är 11 procent av kommuninvånarna överskuldsatta. I hela Värmland har drygt 12 000 personer skulder hos Kronofogden. Den totala skulden uppgår till nästan 1 800 miljoner kronor, visar en ny undersökning från Kronofogden och Konsumentverket. 1 211 av de skuldsatta är ungdomar mellan 18-25 år.

– Vi ser att många skuldsatta har det svårt att komma ur skuldfällan och att det kan leda till ett livslångt utanförskap, säger Annika Sydberger Norrman från Kronofogden. Vi vet att överskuldsättningen är ett mycket stort problem som kostar samhället 30-50 miljarder årligen.

Med anledning av den höga skuldsättningen bland kommuninvånarna i Värmland har Konsumentverket, Kronofogden och Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare inlett en turné för att besöka de kommuner i Värmland som har flest skuldsatta invånare i syfte att diskutera hur kommunerna kan jobba förebyggande.

– Det är inte bara individen som tjänar på en väl fungerande budget-och skuldrådgivning, säger Sharon Lavie från Konsumentverket. Vi är övertygade om att kommunerna kan spara stora pengar genom att utveckla det förebyggande arbetet och på så sätt minska utbetalningar genom exempelvis försörjningsstöd.

 – Vi vet att vårt arbete i kommunerna kan bidra till att förebygga överskuldsättning, säger Ingela Pedersen, ordföranden i Budget-och skuldrådgivarnas förening. Vi har tillsammans ett ansvar att hjälpa skuldsatta kommuninnevånare att ändra på sin situation.

Kontaktpersoner:
Annika Sydberger Norrman, Kronofogden
tel. 010 – 573 41 18, 070 – 605 47 78
Sharon Lavie, Konsumentverket, tel 054-19 41 62

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera

Dokument & länkar