Allt färre barn berörs av vräkning

Under det första kvartalet i år berördes 129 barn av en verkställd vräkning jämfört med 155 barn första kvartalet 2012, vilket motsvarar en minskning med 17 procent. Sammanlagt rörde det sig om 76 vräkningar jämfört med 81 stycken 2012. I 51 av landets kommuner verkställdes vräkning där barn berördes.

- Det är glädjande att antalet barn som berörs av en verkställd vräkning minskar. Fler aktörer som arbetar förebyggande och agerar i ett tidigt skede ökar möjligheten att undvika en vräkningssituation. Samtidigt så har ju vräkningar som berört barn verkställts i 51 av landets kommuner. Det visar att vi måste fortsätta med det förebyggande arbetet, säger Johan Krantz, verksamhetscontroller på Kronofogden.

Kronofogden har ett regeringsuppdrag att föra statistik över vräkningarna och sedan årsskiftet är statistiken mer utvecklad på så sätt att fler parametrar registreras. Det gör att bland annat barnens bostadssituation kan redovisas i förhållande till den vräkta föräldern eller föräldrarna.

Den mer detaljerade statistiken för första kvartalet 2013 visar att tre av fyra berörda barn har sin permanenta bostad i den lägenhet som vräkningen avser. Vid nästan varannan vräkning, så har familjen redan flyttat men av någon anledning inte återlämnat lägenheten till hyresvärden.

- Ett kvartal är dock en väldigt kort tid för att göra några djupare analyser, säger Johan Krantz.

Det totala antalet vräkningar har minskat från 671 första kvartalet 2012 till 642 för motsvarande period i år. Det motsvarar en minskning med 4 procent.

Läs mer om statistiken: http://www.kronofogden.se/download/18.6f6dad1813c5c1430f6800047080/Barn_berorda_av_avhysning_kvartal+1_2013.pdf

Mer information: Johan Krantz, Kronofogden, telefon 010-578 30 12.

Pressekreterare: Henrik Brånstad, Kronofogden
Tel. 010-578 98 77, 0722-12 65 90

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera