Allt fler söker skuldsanering

Under förra året sökte drygt 9 000 personer skuldsanering, vilket var en ökning med cirka 7 procent jämfört med 2011. Av de beslut som fattades under 2012, så beviljades 62 procent skuldsanering och 38 procent fick avslag. Andelen beviljade skuldsaneringar ökade med 2 procent jämfört med 2011.

Antalet ansökningar om skuldsanering har ökat stadigt under de senaste åren. Under 2012 kom det in drygt 9 000 ansökningar, vilket motsvarade en ökning med cirka 7 procent.

- Ökningen är inte särskilt förvånande eftersom antalet ansökningar om skuldsanering brukar öka ett antal år efter en lågkonjunktur. Det visar ju också att det fortfarande finns många människor i landet som behöver den ekonomiska rehabiliteringen som skuldsanering innebär, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Den procentuella förändringen i antalet ansökningar varierar mellan landets kommuner och i vissa kommuner har ökningen varit procentuellt kraftig under 2012. I de flesta fall är den antalsmässiga ökningen dock inte lika omfattande.

- I en del fall kan det vara så att kommunens budget- och skuldrådgivare marknadsfört möjligheterna på ett annat sätt, vilket medfört ett större antal ansökningar. I andra fall kan en större arbetsgivare ha flyttat sin verksamhet eller tvingats lägga ned, vilket nu några år senare innebär att fler ansöker om skuldsanering, säger Per-Olof Lindh.

Läs mer:

Statistik skuldsanering riksnivå, http://www.kronofogden.se/20125.html

Statistik skuldsanering regionalt, http://www.kronofogden.se/Jamforelser2.html

Mer information:

Per-Olof Lindh, enhetschef Kronofogden, telefon 010-574 75 42 eller 070-296 17 12.

Regionala kontaktpersoner:

Joanna Gren, Kronofogden, Skuldsanering Göteborg, telefon 010-578 98 05
Marie Moberg, Kronofogden, Skuldsanering Kalmar, telefon 010-575 69 19
Eva Palmqvist, Kronofogden, Skuldsanering Malmö, telefon 010-574 76 90
Fredrik Abrahamsson, Kronofogden, Skuldsanering Östersund, telefon 010-577 64 06
Ritwa Mattsson Övergaard, Kronofogden, Skuldsanering Sundbyberg, telefon 010-578 31 73

Pressekreterare: Henrik Brånstad, Kronofogden
Tel. 010-578 98 77, 0722-12 65 90

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 40 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera