Dyrt att vänta för länge med att betala skulder

Nästan 1,2 miljoner ansökningar om obetalda skulder kom in till Kronofogden under förra året. Det var en ökning med cirka två procent jämfört med 2011. Fyra av tio ansökningar återkallades, vilket innebar dyra tilläggskostnader.

Under 2012 ökade antalet ansökningar till Kronofogden om betalningsföreläggande, handräckning och betalningsfastställelse i pant med två procent jämfört med föregående år. Totalt inkom 1 193 340 ansökningar. Prognosen för de närmaste åren är att ärendeinflödet fortsätter att ligga på höga nivåer och under 2013 ökar till cirka 1 250 000 ansökningar.

- Lågkonjunkturen kombinerat med kreditsamhällets utveckling, med ökade möjligheter att få snabblån och handla på kredit, har inneburit att inflödena av mål stadigt ökar, säger Anders Nordenfors på Kronofogden.

Ansökningarna om obetalda skulder gäller till exempel om telekom- och energiräkningar, fordringar som köpts upp av inkassobolag, banker och finansbolags fordringar och obetalda trafikförsäkringar. Under 2012 fick sammanlagt över 400 000 personer minst ett föreläggande, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med 2011.

Många av ansökningarna återkallas innan målen hunnit avgöras eftersom sökanden fått betalt. Under 2012 återkallades över 480 000 ansökningar, vilket motsvarar 40 procent. Andelen återkallade ärenden har ökat stadigt de senaste åren.

Merparten av återkallelserna rör ansökningar med låga belopp, ofta är ursprungsskulden bara några hundralappar. När ansökan väl kommit till Kronofogden ökar skulden med 640-800 kronor (340 kronor i ombudsarvode, i de flesta fall 160 kronor i inkassokostnad samt 300 kronor i ansökningsavgift till Kronofogden). Lågt räknat innebär detta att gäldenärer, som under 2012 fått sitt mål återkallat sedan de betalat sin skuld, betalade över 300 miljoner kronor utöver ansökningsbeloppen.

- Det är givetvis väldigt dyra och onödiga tilläggskostnader för att betala en skuld sent. Många av dem som får sina skulder återkallade från Kronofogden har dessutom varit med om detta tidigare, säger Anders Nordenfors.

Några tips och råd kring skulder och privatekonomi:

- Ta kontakt direkt med inkassoföretaget eller fordringsägaren och förklara situationen. Försök att få dela upp betalningen i en avbetalningsplan eller kom överens om en senare betalningsdag.
- Berätta för familj och vänner att du har ekonomiska svårigheter och våga be om hjälp.
- Har du frågor eller vill prata med någon om din ekonomi, kan du ringa till Kronofogdens Kundservice, telefon 0771-73 73 00.

Läs mer:

Statistik betalningsförelägganden riksnivå: http://www.kronofogden.se/20124.html
Statistik betalningsförelägganden regionalt: http://www.kronofogden.se/download/18.6f6dad1813c5c1430f6800011291/Ansokningar_bf_2009_2012.pdf

Mer information:

Anders Nordenfors, Kronofogden, telefon 010-573 18 62 eller 070-667 85 82.

Pressekreterare: Henrik Brånstad, Kronofogden
Tel. 010-578 98 77, 0722-12 65 90

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 40 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera