Färre ansöker om vräkning

Antalet genomförda vräkningar var oförändrat förra året samtidigt som antalet ansökningar om vräkning minskade. Antalet barn som berördes av vräkning ökade något. Det visar ny statistik från Kronofogden.

- Det vräkningsförebyggande arbetet är mycket viktigt. Det behövs en lokal samverkan mellan till exempel hyresvärdar och kommunen i ett tidigt skede – och där kan vi stötta med vår kunskap. Det bästa är om parterna kan lösa situationen utan att Kronofogden behöver kopplas in, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.

Antalet ansökningar om vräkning gick förra året ned från 7 071 till 6 684, vilket motsvarar en minskning med drygt 5 procent. Antalet verkställda vräkningar var däremot nästan oförändrat.

I de flesta län var förändringarna små. I Skåne, Värmland, Västmanland och Östergötland minskade däremot både ansökningarna och vräkningarna betydligt.

Sammanlagt har 1 581 barn riskerat eller blivit berörda av en vräkning under 2015. Det motsvarade en minskning med 20 procent jämfört med föregående år. Antalet barn som berördes av en genomförd vräkning ökade från 459 till 472.

- Att behöva uppleva en vräkning är en tragedi för både barnet och familjen. Därför är det viktigt att samhället fortsätter att arbeta för att förverkliga nollvisionen, säger Christina Gellerbrant Hagberg.

Nästan nio av tio vräkningar som berör barn sker på grund av hyresskulder. Den genomsnittliga hyresskulden är cirka 19 700 kronor och i över hälften av fallen sker vräkningen för hyresskulder under 10 000 kronor.

I samarbete med Sveriges Allmännyttiga Bostadföretag, SABO, och flera länsstyrelser stöttar Kronofogden kommuner i det vräkningsförebyggande arbetet. Bland annat har kunskapsdagar hållits för hyresvärdar, socialtjänst, budget- och skuldrådgivare och politiker i 25 kommuner.

 
Nationell och regional statistik över vräkningar:
http://www.kronofogden.se/Avhysningsstatistik.html

 

Kontaktperson:

Johan Krantz, Kronofogden, telefon 010-578 30 12 eller 070-458 30 12.

Pressansvarig: Henrik Brånstad, Kronofogden
Telefon 010-578 98 77 eller 0722-12 65 90

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 40 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera