Färre unga vuxna hos Kronofogden

Antalet unga vuxna med skuld hos Kronofogden fortsätter att minska. Det visar ny statistik från Kronofogden.

Antalet skuldsatta personer i åldrarna 18-25 år minskar. Sedan årsskiftet 2013 har antalet minskat med nästan 11 procent och uppgår nu till 36 754 jämfört med 41 247 år 2013. I förhållande till antalet unga vuxna i befolkningen motsvarar det en minskning med 8 procent [1] .

- Det är mycket glädjande att skuldsättningen bland de unga minskar. Men det är givetvis viktigt att vi fortsätter att jobba för att så få unga som möjligt hamnar i en skuldsättning som de inte kan ta sig ur. I det arbetet kan många bidra. Vi driver, tillsammans med Konsumentverket och Finansinspektionen, flera projekt kring unga och privatekonomi, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.

Den största procentuella nedgången bland unga vuxna finns i de yngsta åldrarna. En bidragande orsak är de lagändringar som gjort att föräldrar inte kan skuldsätta minderåriga i samma utsträckning som tidigare. Detta innebär att färre unga går in i vuxenlivet med skulder hos Kronofogden.

Även antalet unga vuxna som hamnar hos Kronofogden för första gången minskar. Antalet var 5 procent lägre 2015 jämfört med 2013. En högre andel unga klarade också av att betala sina skulder och återkom inte med nya skulder.

Statistik om barn och ungdomars skuldsättning: http://www.kronofogden.se/Barnungdomarsskulder.html

 

Mer information:

Johan Krantz, Kronofogden, telefon 010-578 30 12 eller 070-458 30 12.


[1] Befolkningsstatistik för 2015 enligt SCB:s siffror över befolkningsmängd per 30 november.

Pressansvarig: Henrik Brånstad, Kronofogden
Telefon 010-578 98 77 eller 0722-12 65 90

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 40 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera