Fordonsskulderna fortsätter att öka

Ny statistik från Kronofogden visar att fordonsskulderna fortsätter att öka. Över 100 000 personer är skyldiga nästan 1,9 miljarder kronor. Den största ökningen gällde trängselskatter.

Fordonsrelaterade skulder består av felparkeringsavgift, fordonsskatt, trängselskatt och infrastrukturavgift. Vid årsskiftet hade drygt 103 000 personer och organisationer sammanlagt nästan 1,9 miljarder kronor i fordonsskulder. Det innebär något färre skuldsatta än föregående år men en ökad sammanlagd skuld med nästan fyra procent. Jämfört med de senaste åren har däremot ökningstakten av skulderna avstannat.

Felparkeringsavgifter står för nästan hälften av de sammanlagda fordonsskulderna: 930 miljoner kronor. Felparkeringsskulderna har bara ökat marginellt sedan 2014. Under 2015 minskade dessutom antalet inkomna ärenden rörande felparkeringsavgift med 29 procent jämfört med föregående år.

- Vi bedömer att den nya lagstiftningen rörande fordonsrelaterade skulder har haft en preventiv effekt, säger Johan Krantz på Kronofogden.

Trängselskatt är den skuld som ökat mest. Det totala skuldbeloppet ökade med 11 procent till över 340 miljoner kronor.

- Dessa skulder kommer förmodligen fortsätta att öka. Dels eftersom trängselskatten i Stockholm har höjts, dels eftersom den nu också tas ut på Essingeleden, säger Johan Krantz.

Den 1 februari 2015 infördes broavgift på Motalabron och Sundsvallsbron. Det innebär att en ny skuldtyp - infrastrukturavgift - numera finns hos Kronfogden. Vid årsskiftet uppgick den obetalda skulden för infrastrukturavgifter till cirka 4,2 miljoner kronor.

Lagen från 2014 som ger Kronfogden möjlighet att ianspråkta fordon som är belastade med skulder har hittills haft begränsad effekt.

- Det beror på att det oftast rör sig om äldre fordon med ett begränsat värde. Det gör att det inte går att sälja fordonen till ett pris som överstiger kostnaderna för hanteringen, säger Johan Krantz.

En förutsättning för att Kronofogden ska kunna ianspråkta ett fordon med stöd av den nya lagen är att skulderna kopplade till fordonet överstiger 5 000 kronor. Vid årsskiftet fanns det drygt 25 000 sådana fordon. En genomgång av de 50 mest belastade fordonen visar att de flesta är 15 år eller äldre. 15 av dessa fordon har omhändertagits och skrotats av kommunerna.

- Det är viktigt att vi, Transportstyrelsen och kommunerna fortsätter samverka för att både minska fordonsskulderna och få bort fordon med stora skulder från gatorna, säger Johan Krantz.

Nationell och regional statistik över fordonsskulder: http://www.kronofogden.se/Fordonsrelateradeskulder.html

 

Kontaktperson: Johan Krantz, Kronofogden, telefon 010-578 30 12 eller 070-458 30 12.

Pressansvarig: Henrik Brånstad, Kronofogden
Telefon 010-578 98 77 eller 0722-12 65 90

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 40 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera