Kronofogden inleder forskningsprojekt om ekonomisk trygghet

Kronofogden satsar 1,5 miljoner kronor på forskning om ekonomisk trygghet. Det är ett nytt sätt för myndigheten att utveckla sin förebyggande verksamhet och få bättre beslutsunderlag inom överskuldsättning.

- Vi vet idag alldeles för lite om de här frågorna, till exempel vilka orsaker och samband som finns. Ju mer vetenskapligt belagd kunskap vi får desto bättre underlag har vi för framtida beslut och samhällsinsatser, säger Lena Bäcker, verksamhetschef på Kronofogden.

För att öka kunskapen om bland annat överskuldsättning satsar därför Kronofogden nu till att börja med sammanlagt 1,5 miljoner kronor på 10 projekt. De 10 planeringsbidragen ska användas för att utforma forskningsansökningar hos forskningsfinansiärer som till exempel FAS eller Vetenskapsrådet.

Ansökningarna kommer att bedömas av Kronofogdens vetenskapliga råd, som leds av Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, och beslut fattas av rikskronofogden.

Ansökningarna kan vara från olika vetenskapliga discipliner och gärna från tvärvetenskapligt sammansatta forskargrupper. Bidraget ska förvaltas av universitet, högskola eller motsvarande i Sverige. Sista ansökningsdag är den 22 april, 2013.

Insatsen är en del av en större satsning på forskning på temat ekonomisk trygghet som Kronofogden inlett i samarbete med Lunds universitet. Inom Kronofogden genomförs till exempel forskning av fyra så kallade industridoktorander, vilket innebär att fyra anställda vid myndigheten på deltid forskar kring den egna verksamheten.

Ett liv i ekonomiskt utanförskap leder till stort personligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader. Kronofogden har regeringens uppdrag att arbeta för att motverka företeelser som kan leda till överskuldsättning i samhället.

Läs mer om forskningssatsningen: http://www.kronofogden.se/8034.html

Mer information:

Lena Bäcker, verksamhetschef Kronofogden, telefon 010-578 99 62 eller 0730-48 10 01.

Pressekreterare: Henrik Brånstad, Kronofogden
Tel. 010-578 98 77, 0722-12 65 90

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 40 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera