Orsaken till betalningsproblemen viktigare än skuldernas storlek vid beslut om skuldsanering

En ny analys från Kronofogden visar att framför allt tre faktorer påverkar möjligheten att få skuldsanering: orsaken till betalningsproblemen, ålder på de som ansöker och om de har besökt en budget- och skuldrådgivare. Däremot har skuldernas storlek ingen större betydelse.

 
En utbredd missuppfattning är att skuldsanering bara är till för personer med stora skulder. Även personer med små skulder har möjlighet att få skuldsanering om de saknar återbetalningsförmåga. Foto: Kronofogden.

– Analysen bekräftar teorin att det ofta är omvälvande livshändelser som fått ekonomin att rasa ihop för de svårast skuldsatta, exempelvis en skilsmässa eller sjukdom, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden. Det framgår också att kommunernas budget- och skuldrådgivare är ett viktigt stöd i ansökningsprocessen.

Analysen genomfördes i maj 2018. I urvalet ingick alla inkomna ansökningar om skuldsanering mellan den 1 november 2016, då den nya skuldsaneringslagen trädde i kraft, och den 21 mars 2017. 8 880 ansökningar från 8 809 personer ingick i urvalet. Perioden valdes för att alla ärenden skulle vara avgjorda vid tidpunkten för datauttaget.

Viktigaste resultaten

  • Orsaken till betalningsproblemen har stor betydelse. Skuldsättning på grund av sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet innebär större sannolikhet att få skuldsanering än överkonsumtion eller andra orsaker, exempelvis spelmissbruk (74 procent jämfört med 51 procent).
  • Äldre personer får skuldsanering oftare än yngre. Bland 65-åringarna fick 83 procent sin ansökan beviljad. Motsvarande siffra för 25-åringarna var knappt 21 procent.
  • Om den sökande tar hjälp av en budget- och skuldrådgivare ökar sannolikheten att få skuldsanering. Av dem som tog hjälp fick 72 procent sin ansökan beviljad. För dem som inte tog hjälp var motsvarande siffra 48 procent.
  • Skuldernas storlek har ingen avgörande betydelse.
  • Generellt sett väntar skuldsatta för länge med att ansöka om skuldsanering.

Kontakt och mer information

Du hittar analysen som en bifogad pdf-fil längst ner i pressmeddelandet. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se