Samarbete leder till färre mobilskulder

Antalet obetalda mobilräkningar som skickas vidare till Kronofogden fortsätter att minska. Orsaken är framför allt samarbetet mellan mobiloperatörerna och Kronofogden. Men unga vuxna är fortfarande kraftigt överrepresenterade i statistiken. 

Fram till den sista juni kom det in drygt 62 300 ansökningar om obetalda mobilskulder till Kronofogden – en minskning med 11 procent jämfört med första halvåret i fjol och 27 procent jämfört med motsvarande period 2015.

– Den positiva utvecklingen beror till stor del på ett ökat samarbete och engagemang från operatörernas sida. Men trots en minskning av det totala antalet ärenden är det för tidigt att luta sig tillbaka. Mobiltelefonen är fortfarande en av de största skuldfällorna för unga vuxna, säger Janne Åkerlund som arbetar inom den förebyggande verksamheten på Kronofogden.

Cirka 8 200 unga mellan 18 och 25 år fick sina obetalda mobilräkningar överlämnade till Kronofogden under årets första sex månader. Räknat i antal ärenden handlar det om ungefär 11 800. Det motsvarar 19 procent av alla mobilskulder som kom in till myndigheten, en siffra som legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Samtidigt utgör ungdomsgruppen bara 12,7 procent av Sveriges befolkning över 18 år.

Drygt sex av tio ansökningar om obetalda mobilskulder återkallas. Totalbeloppen i ansökningarna är låga, medianskulden är 1 674 kronor. Drar man av de kostnader som uppstod när räkningen skickades vidare till Kronofogden handlar det ofta om skulder på under 1 000 kronor.

– Att så många ansökningar återkallas talar för att parterna borde kunna komma överens om betalningen utan att blanda in Kronofogden. Det vore bättre för alla. De som ligger efter med sina räkningar kan undvika onödiga tilläggsavgifter och det blir mindre arbete för både operatörerna och Kronofogden, säger Janne Åkerlund.

Statistiken bygger på uppgifter om de fyra största mobiloperatörerna: Telia, Tele2, Telenor och Hi3G.

Fakta om samarbetet – betala smart, betala i tid

För ett par år sedan uppmärksammade Kronofogden en kraftig ökning av antalet mobilskulder. För att motverka onödig skuldsättning, inte minst bland unga mellan 18 och 25 år, inleddes ett samarbete med Telekområdgivarna och de fyra största mobiloperatörerna (Telia, Tele2, Telenor och Hi3G). Sedan dess pekar kurvorna åt rätt håll. För många unga vuxna är mobilabonnemanget det första avtalet man ingår. Inom ramen för samarbetet informeras därför ungdomar om vikten av att betala i tid och dessutom ses operatörernas kravrutiner över.

Kontakt

Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera

Media

Media