Sms-lånen fortsätter att minska

Antalet obetalda sms-lån minskar med 10 procent jämfört med samma period förra året, visar färsk statistik från Kronofogden. Men trots att minskningen fortsätter, så finns problemen ändå kvar för alla de som tidigare tagit sms-lån och som idag fortsätter att betala på sina skulder.

Under första halvåret 2011 inkom 14 281 ansökningar om betalningsföreläggande på grund av obetalda sms-lån till Kronofogden. Det är en minskning med 10 procent jämfört med samma period förra året.

– Det är glädjande att det trendbrott vi fick förra året håller i sig, säger Janne Åkerlund, förebyggare på Kronofogden. Det är svårt att peka ut en enskild orsak till minskningen. Den nya konsumentkreditlagen, där sms-lånen inte längre är undantagna för kreditprövning, har förändrat kreditgivningen. Sms-lånens roll på kreditmarknaden har förändrats. Idag är det allt vanligare att samma kreditgivare i stället lånar ut ett större belopp på en längre avbetalningstid.

Ungdomars andel av obetalda sms-lån fortsätter att minska. Sedan första halvåret 2007 har andelen 18-25 åringar som inte kan betala sina sms-lån minskat från 40 procent till 17 procent.

– Vi tror och hoppas att minskningen bland ungdomarna beror på att de har förstått riskerna med och konsekvenserna av obetalda lån, säger Janne Åkerlund. Vi är övertygade om vikten av att samhället fortsätter ge ungdomar en möjlighet att lära sig mer om att hantera sin privatekonomi, bland annat genom skolan.

Kvinnors andel av de obetalda sms-lånen ligger kvar på samma nivå som förra året och det innebär att Kronofogden fortsätter sin satsning på att motverka kvinnors skuldsättning.

Läs mer om kvinnors skuldsättning på Kronofogden.se/kvinna

 

Kontaktperson: Jan Åkerlund, förebyggare Kronofogden
Tel. 010 – 578 31 44, 070 – 307 68 18

Pressekreterare: Henrik Brånstad, Kronofogden
Tel. 010 – 578 98 77, 0722 – 12 65 90

 

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se