Viktigt med nya insatser mot överskuldsättningen

Slutlig preskription på skulder, ytterligare hinder för att skuldsätta barn och höjda förbehållsbelopp vid löneutmätning. Det är några av förslagen i överskuldsättningsutredningen som Kronofogden ställer sig bakom i sitt remissvar.

Utredningen ”Överskuldsättning i kreditsamhället?” lämnades över av utredaren Anna Hedborg till regeringen i november förra året. Kronofogden har nu skickat in sitt yttrande över utredningen. Kronofogden ställer sig bakom utredningens förslag.

- Idag finns det en obalans mellan kreditgivare och kredittagare. Många överskuldsatta lever med utmätning under stora delar av sina liv utan att skulderna minskar. Förslagen skulle ge en bättre livssituation för många överskuldsatta och samtidigt motverka risken för en försämrad betalningsvilja, säger rikskronofogde Eva Liedström Adler.

Utredningen föreslår bland annat att en slutlig preskription på skulder införs efter 15 år i normalfallet och efter 20 år för skulder mellan privatpersoner eller om skulden grundar sig på brott. Kronofogden är positiv till förslaget.

- De som inte har lyckats betala sina skulder efter 15-20 år kan inte förväntas någonsin kunna göra rätt för sig. Vi tror därför att förslaget är nödvändigt för att göra något åt överskuldsättningen, säger Eva Liedström Adler.

Kronofogden ställer sig även bakom till exempel förslagen om att förbättra myndigheternas samverkan kring statliga skulder, om att begränsa möjligheterna att skuldsätta barn och ungdomar samt om att förbättra statistik och forskning inom överskuldsättning. Kronofogden tycker också att förbehållsbeloppen vid löneutmätning bör höjas, särskilt för barnfamiljer.

- Det skulle dessutom vara bra om förbehållsbeloppet fastställs till en viss procent av inkomsten. Då finns en motivation att förbättra sin ekonomi samtidigt som skulderna kan betalas av snabbare, säger Eva Liedström Adler.

Flera av förslagen i utredningen kräver vidare utredning och i förlängningen även förändringar i lagstiftningen. En stor del av Kronofogdens verksamhet styrs av utsökningsbalken som är mer än 40 år gammal.

- Vi har länge sagt att reglerna behöver moderniseras. Utredningen visar att det behovet är påfallande stort, säger Eva Liedström Adler.

Läs Kronofogdens yttrande: http://www.kronofogden.se/download/18.1c1a126b144d47801322d6f/1396267449308/remissvar_betankandet_overskuldsattning_i_kreditsamhallet.pdf

Mer information: Eva Liedström Adler, rikskronofogde, Kronofogden, telefon 010-574 84 94.

Pressansvarig: Henrik Brånstad, Kronofogden
Tel. 010-578 98 77, 0722-12 65 90

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera