10,6 miljoner i arrangörsstöd till barns och ungas kulturupplevelser 2016

183 869 barn i Västra Götaland tog del av det regionala arrangörsstödet till kultur för barn och unga under 2016. Totalt 10,6 miljoner kronor delades ut för bland annat scenkonstföreställningar och museibesök. Stödet administreras av Kultur i Väst. 

Västra Götalandsregionens regionala arrangörsstöd innebär att kommuner och arrangörer kan få subventioner för professionella kulturupplevelser för barn och unga. Alla kommuner har en reserverad summa av stödet som beräknas på̊ antalet invånare mellan 3 och 19 år i kommunen.

Vad kommunerna använder pengarna till varierar från år till år.

- I störst utsträckning används arrangörsstödet för att köpa in scenkonstföreställningar, främst teater. Under 2016 såg vi en ökning av kulturaktiviteter inom arkitektur, natur- och kulturarv. Det säger Jenny Berner, konsulent för barn och unga på Kultur i Väst.  

Stödet syftar till att stärka arbetet med kultur för barn och unga i Västra Götalands kommuner. Det ska bidra till att barn och unga har möjlighet att möta och ta del av professionell konst och kultur oavsett var de bor. Motprestationen för att få stödet är att kommunen ska lägga lika mycket pengar själv, och att det ska finnas en barn- och ungakulturplan i kommunen.

Under 2016 nyttjade 47 av de 49 kommuner i regionen arrangörsstödet. 30 kommuner har nyttjat hela eller mer än den summa som var reserverad för deras kommun.

Kultur för barn och unga är ett högprioriterat område inom Västra Götalandsregionen och en stor del av insatserna görs av Kultur i Väst. Förutom att administrera arrangörsstödet arbetar man med Kulturkatalogen Väst, en e-katalog över kvalitetsgranskad kultur för barn och unga. Man driver också nätverk och utbildningsinsatser för kultursekreterare, utövare och andra som arbetar med konst- och kulturupplevelser för barn. I höst storsatsar förvaltningen dessutom på en nationell konferensfestival om barnkultur och delaktighet. Konferensfestivalen PRIO 0TILL18 går av stapeln den 6-8 september.

För mer information, kontakta 
Jenny Berner
Konsulent barn och unga Kultur i Väst.
Mobil 076 836 04 77, e-post jenny.berner@kulturivast.se

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

 

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera