FilmClouds manuskurs online drar igång

I morgon, onsdag, startar FilmClouds manusutvecklingskurs. Sex deltagare ska under tre månader jobba tillsammans – online. Här får de möjlighet att utveckla sina manusidéer, förbättra sitt hantverk och sin skrivteknik.

– Det här är ett alternativt sätt att utveckla manus. I stället för vanlig feedback får deltagarna konkreta övningar runt olika teman som gör att de snabbt och effektivt kan hitta nya möjligheter i sin story, och bättre förstå vad det är de vill berätta, säger Martin Hammar, projektkoordinator för FilmCloud.

Vid första kurstillfället kommer deltagarna däremot att träffas, fysiskt, i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Där får de också träffa kursledaren Zara Waldebäck, som är manusförfattare, författare, dramaturg och pedagog. Sedan träffas gruppen online med jämna mellanrum, för att ge och ta emot feedback och för att diskutera idéer. Kreativa skrivövningar står också i kursplanen, här kommer det bland annat att handla om struktur, karaktär, bildspråk och dialog.

Kursen är gratis för FilmCloudmedlemmar, och pågår fram till 9 december.

Kontakt
Martin Hammar, projektkoordinator, FilmCloud 0707-562952

Om FilmCloud
FilmCloud är en unik samverkansmodell i Västra Götalandsregionen som syftar till att stimulera unga filmares utveckling.  Genom att skapa visningssammanhang, mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops och mentorsprogram vill FilmCloud stödja ett ungt och kreativt filmklimat i regionens 49 kommuner. FilmCloud är till för unga filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen.


Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media