Kultur i Väst bjuder in till Mötesplats kultur

Fredagen den 12 september bjuder Kultur i Väst in konst- och kulturutövare till Mötesplats kultur i Dalsland den 12 september 2014. Dagen handlar om EU-stöd och nätverk inom EU. 

Elin Rosenström från Kulturrådet beskriver Kreativa Europa, programmet för de kreativa och kulturella näringarna 2014–2020. Marcus Haraldsson från Not Quite berättar om den process som lett fram till en ansökan om stöd från Kreativa Europa.

Iwona Preis presenterar Access Europa, en mötesplats för internationalisering av kulturella verksamheter. Access Europa är en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte med tillgång till internationell expertis och omvärldsbevakning. Lars Nilsson från Melleruds kommun informerar också om vad som hänt sedan förra höstens Mötesplats kultur, då vi arbetade med ett inspel till kulturstrategiplanen för Dalsland.

Efter det ordinarie programmet erbjuder Elin Rosenström enskild konsultation för dig som vill bolla en idé inför en eventuell ansökan om EU-stöd. Fyra platser à 15 minuter finns, boka tid när du anmäler dig, först till kvarn gäller.

Ansvariga för dagen är Kultur i Väst genom: Helena Rung, barn- och unga-producent, Petra Johansson, konstkonsulent och Ingrid Thornell, filmkonsulent.

Program

12:00 Lunch OBS! till självkostnadspris 85 kr, enligt anmälan
12:45 Kultur i Väst – Magnus Bäckström tf chef samt konsulenter hälsar välkomna
12:55 Melleruds Kommun – Lars Nilsson informerar om arbetet med kulturstrategin
13:05 Kreativa Europa presentation Elin Rosenström, handläggare vid Kulturrådet
14:05 Europé Grand Central – Marcus Haraldsson, projektledare Not Quite
14:25 Kultur i Väst bjuder på fika
14:45 Access Europa – Iwona Preis Projektledare
15:10 Uppföljning, samtal, frågor

Enskilda möten med Elin Rosenström
15:30 – 15:45 Dalslands Museum
15:45 – 16:00 Kulturbruket på Dal
16:00 – 16:15 Dalslands Konstnärsförbund
16:15 – 16:30 Kulturlandskapet

Kontakt
Ingrid Thornell, filmkonsulent, Kultur i Väst, telefon: 0703-66 94 08

Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera