Kultur i Väst lyfter utlandsfödda konstnärer

Hur kan vi korta avstånden mellan det professionella konstlivet och konstnärer som i vuxen ålder gjort Sverige till sitt nya hemland? Det var utgångspunkten för pilotprojektet ”Att synliggöra osynliga konstnärer”. Idag avslutas projektet med en visning där sju konstnärer med ursprung i utomeuropeiska länder presenterar sig för representanter för konstsektorn.

– Det började med ett konstaterande. Konstvärlden är inte representativ för hur samhället ser ut. Det är välkänt för oss som rör oss i den här världen. Men hur ska vi överbrygga gapen? Vad behövs för att göra konsten mer relevant för alla medborgare? Det handlar om kvalitet, och det handlar om demokrati, säger Angelica Hadzikostas, enhetschef vid Kultur i Väst.

Kultur i Väst såg behovet av att pröva arbetsmetoder och att bidra till förändring. Projekt har fokuserat på Göteborgs norra stadsdelar, främst Hammarkullen och Angered.

– Vi såg tidigt att vi behövde arbeta i två spår. Konstnärerna behövde få möjlighet att bredda sina nätverk, få mer kunskap om konstsektorn och vidareutveckla hur de marknadsför sig själva. Det var också viktigt att den etablerade konstsektorn får träffa de konstnärer det handlar om, och fördjupa sin egen kunskap, berättar Denise Langridge Mellion, projektledare vid Kultur i Väst.  

Själva projektet avslutas idag den 6 december med en träff där sju utvalda konstnärer, alla med lång erfarenhet, konstnärlig utbildning och hög konstnärlig kvalitet i sina arbeten, presenterar sig och sin konst för representanter för konstsektorn i Västra Götalandsregionen.

– Ett projekt löser inte hela knuten. Men vi har sett att det går att samlas runt uppgiften, att det finns ett stort intresse både hos konstnärer och institutioner. Vi vill uppmuntra etablerade konstaktörer att ha en levande och pågående diskussion om sina uppdrag och arbetsmetoder för att arbeta på ett representativt sätt, och vi är gärna med och bidrar till det, avslutar Angelica Hadzikostas, enhetschef vid Kultur i Väst

Visning och presentation 6 december kl. 13.00 på Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg. Anmälan till projektledare Denise Langridge Mellion. 

Mer information:

Denise Langridge Mellion, projektledare.
denise.mellion@kulturivast.se, 070 082 45 50

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och konstarter
angelica.hadzikostas@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera