Lekande, läkande rum – om unga patienter som fått påverka sin vårdmiljö

Att behöva ligga på sjukhus kan vara skrämmande och obehagligt oavsett om man är vuxen eller barn. Man längtar hem till sina egna grejer och sin egen miljö, bort från oro och sjukdom. I skriften Lekande läkande rum beskrivs hur unga patienter får vara med och forma sin vårdmiljö och vilken betydelse det får för dem.

Nu presenterar Kultur i Väst skriften Lekande, läkande rum, som beskriver arbetet med att bygga om två vårdrum på Drottning Silvias barnsjukhus och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det speciella i det här projektet är att de unga patienterna själva deltagit i formandet av vårdrummen.

– Vi har insett hur viktigt det är för barnen och ungdomarna att få vara med och påverka miljön de vistats i under sin tid på sjukhuset. Miljön i sig spelar stor roll för tillfrisknandet, men att få vara med och påverka är också en viktig del, berättar Mania Teimouri, arkitekturkonsulent för barn och unga på Kultur i Väst, som ligger bakom skriften.

Arbetet pågick under 2008 – 2009 och var en del av det regionala utvecklingsprojektet BUSKUL, som avslutades 2008. Under den här perioden var de unga patienterna med i enkätundersökningar och workshopar för att ta reda på hur de önskade att det var och såg ut på rummen.

– Allt som oftast är sjukhusmiljön skapad av vuxna som försöker sätta sig in i hur barn vill ha det. Men barn och unga är experter på sin omgivning och det är viktigt att väga in deras åsikter när man planerar och beslutar om byggnader eller förändringar i miljön, till exempel på sjukhus. Att bli lyssnad på, att bli tagen på allvar och få vara med och bestämma stärker barnens självkänsla. Det är alltid viktigt att få vara med och forma sin omgivning, men det blir ännu viktigare när man är sjuk och tvingas vara i en miljö som man inte valt att vara i och som kanske skrämmer en.


Barnen fick utveckla sina idéer och förslag tillsammans med designpedagogerna Emilia Wärff och Eva Erwander, som också har varit delaktiga i projektet. Med hjälp av teckningar, bilder, modeller och collage formades sedan rummen utifrån de funktioner de behöver ha. Vad behövs till exempel för vila? Och hur stimulerar man till aktivitet? Är det vilsamt med fiskar i taket och soffor med mysbelysning? Och vill man gå upp ur sängen om det finns ett godisträd i rummet? Det är en utmaning att skapa rum som ska fylla olika funktioner. De ska fungera för dem som arbetar och vårdar, de ska vara ett stöd för den som är sjuk och för de anhöriga.

– Med den här skriften vill vi peka på möjligheterna och visa hur man kan arbeta för att göra barn och unga delaktiga på sjukhus. Vårdmiljöer är viktiga ur många aspekter men vi får inte glömma att designen och möjligheten att påverka rummet, att sätta sin egen prägel, är väldigt betydelsefulla för den som måste vistas på sjukhuset.

Kontaktperson:

Mania Teimouri, Kultur i Väst

031 – 333 51 40

070 – 214 80 21

mania.teimouri@kulturivast.se


Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media