Martin Martinssons låtar på Uddevalla FolkmusikfestivalSkivan är producerad av Märta Ramsten på Svenskt visarkiv och ingår i serien Sångarporträtt/Spelmansporträtt med traditionsinspelningar från Svenskt visarkiv och innehåller mer än 40 olika visor och trallar.
Martin Martinsson är en av de personligheter som lämnat flest visor till Svenskt visarkiv. Visor som han för det mesta sjöng direkt ur minnet. Det är långa berättande ballader, korta ”stubbar” som man sjöng för barnen, vallvisor, sjömansvisor, nidvisor men även mer litterära visor som Tegnérs Fritiofs saga och Bellmans mest kända alster.
Den sammanställning av det inspelade materialet som presenteras här speglar i första hand en repertoar knuten till Martinssons person och hans familj. Men samtidigt möter vi en lokal musikmiljö, det som sjöngs och spelades på Orust innan radio, grammofon och TV tog över som underhållare. Källa: Svenskt visarkiv.

Kvällens konsert kommer att spegla olika delar av Martins repertoar och kvällens musiker är Margareta Martinsson, fiol och sång, dotter till Martin. P O Johansson, Uddevalla, på dragspel med ett musikaliskt förflutet från rock och popvärlden samt från irländsk traditionsmusik. Gjert Magnusson, Tjörn, på fiol och sång, en musiker med starka bohusländska förtecken som arbetar med musik i många former, både som pedagog och utövande musiker.

Arrangörer Uddevalla kommun Kultur & fritid, Bohusläns museum, Musik i Väst, Sensus studieförbund samt Spelmansförbunden i Bohuslän, Västergötland och Dalsland.

Programmet (pdf) http://www.folkmusikfestival.uddevalla.se/program.4.7843a57f112d42b8d2a80002669.html

Festivalens webbplats http://www.folkmusikfestival.uddevalla.se

För mer information kontakta Göran Berg på Musik i Väst Telefon 0703 49 21 58 För pressbild kontakta Elisabeth Ekström på Musik i Väst 031 10 21 37, 0703 49 21 54 elisabeth.ekstrom@miv.se
 ___________________________ Musik i Väst Box 3066 SE 400 10 GÖTEBORG

Huvudkontor: Vallgatan 38 tel: 031 10 21 00 fax: 031 10 21 01

e-post: info@miv.se http://www.miv.se

Musik i Väst är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia