Rim och ramsor i unikt läs- och språkprojekt

Att sjunga rim och ramsor är ett roligt och stimulerande sätt för små barn att lära sig språk och kan engagera både barn och vuxna. Nu startar projektet De små barnens bok sjunger, som är en fristående fortsättning på den bok som delas ut till alla nyfödda barn i Västra Götalandsregionen. Dessutom blir det en turné som startar i Bergsjön den 12 oktober.

De små barnens bok är en antologi som ges ut förlaget En bok för alla. Den delas ut till alla nyfödda barn i regionen, i ett samarbete mellan Kultur i Väst, regionens barnavårdscentraler och biblioteken. Nu lanseras ett fristående projekt som knyter an till boken – De små barnens bok sjunger.

– Vi ville göra något mer av antologin, främst till de som kanske inte har en tidigare relation till rimmen och ramsorna, som kanske inte har en aning om hur de låter. Vi landade i att göra filmer som ligger på youtube, med barn- och musikpedagogen Teresa Hedborg från El Sistema, som sjunger alla sångerna i boken, berättar Angelica Hadzikostas, enhetschef på Kultur i Väst.

 

Filmerna spelades in på förskolan Slottet i Hammarkullen, med barnen i en central roll. Musikpedagogen Teresa Hedborg sjunger med barnen i filmerna. Hon tycker att rim och ramsor är fantastiska ur flera olika perspektiv.

– För mig börjar musiken redan i mammas mage. Rimmen och ramsorna är tydliga, med enkla rytmer, de är bäst för små barn. Musik är ett bra sätt att lära sig språk. Många barn som har ett annat första språk, lär sig sjunga innan de lär sig prata. Att filmerna sedan är tillgängliga på youtube, så att man kan gå in och lyssna är väldigt bra.

 

Referensgrupp i Bergsjön

För att nå ut till de människor man vill, har Kultur i Väst fått hjälp av Mammaforum i Bergsjön, som är en träffpunkt för kvinnor och barn, där man kan få stöd under sin graviditet och tiden därefter. Här kan man få tolkhjälp på exempelvis persiska och somaliska. Det finns en stor språkvariation bland besökarna, en del pratar svenska medan andra är nyanlända. Vissa kan läsa och andra är analfabeter. Katarina Larson är projektledare på Kultur i Väst.

– Doulorna och mammorna har varit helt fantastiska. Vi har besökt Mammaforum, haft med oss boken, affischer och annan kommunikation. Referensgruppen har tyckt till, delat med sig av åsikter och tankar om bland annat boken och filmerna. Det har varit viktigt för oss att få veta om vårt budskap med filmerna och var man kan hitta dem verkligen når fram. Vi har fått feedback, åkt hem och ändrat vårt uttryckssätt, kommit tillbaka och fått ny feedback. Deras synpunkter har varit ovärderliga i vårt arbete.

 

Projektet och mötena på Mammaforum har fått fler effekter än att Kultur i Västs kommunikation fått hjälp att hitta en målgrupp. Kvinnorna har upplevt det som mycket positivt att de fått delta, att någon intresserat sig för deras åsikter och kunskap. Under sina besök har projektledaren Katarina Larson även haft med sig andra bilderböcker, vilket varit mycket uppskattat.

– Mammorna har lånat med sig böcker hem och kommit tillbaka en vecka senare och frågat efter fler. Det är väldigt roligt att se, berättar doulan Sabrieh Ammari.

 

Hennes kollega Duha Geedi håller med. Nästa del i projektet kommer att bli att samla in sånger och ramsor från andra länder. Det tycker Duha Geedi är väldigt bra.

– Det är fint att kunna känna igen sig, att kunna läsa för sina barn på sitt eget språk och att barnen kan få dela med sig av sitt ursprung och förstå att de också kommer från en rik kultur.

 

De små barnens bok på turné

Under hösten ger sig Teresa Hedborg ut på en kortare turné i regionen. Det blir totalt fyra stopp på väl utvalda platser med premiär i Bergsjön på onsdag den 12 oktober. Turnén fortsätter under våren.

– Vi kommer självklart besöka Mammaforum i Bergsjön, Biskopsgården och familjecentraler i Lidköping och Gråbo, för att kunna nå en annan målgrupp än vi brukar. Vi vill sprida boken, främja läsning, informera om biblioteken och bidra till att fler känner sig som en del av ett större sammanhang, säger Katarina Larson.

 

Du kommer i kontakt med Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och konstarter, på:
070 616 46 49
Angelica.hadzikostas@kulturivast.se

 

Katarina Larson, projektledare De små barnens bok sjunger
070 082 27 79
katarina.larson@kulturivast.se

 

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Mammorna har lånat med sig böcker hem och kommit tillbaka en vecka senare och frågat efter fler. Det är väldigt roligt att se.
Sabrieh Ammari, doula på Mammaforum i Bergsjön.