Showcase10 samlar musikupplevelser för unga

Musik för ung publik – fast för vuxna
Showcase är två dagar i september, speciellt för samordnare av skolkonserter och barn- och ungdomskonserter, skolledare, utvecklingsledare och beslutsfattare inom skola och kultur, kultursekreterare, barn- och ungdomsansvariga på konserthus och bibliotek, producenter inom länsmusiken, musiker och andra intresserade.

Det allra bästa, samlat i Göteborg

Arrangörerna – Rikskonserter, Sveriges länsmusikorganisationer och Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet – har sammanställt ett program som ska utgöra något av det mest intressanta för barn och unga, skolor och pedagogiska processer. Två intensiva dagar, 8 – 9 september, med ca 25 olika musikframträdanden från olika genrer och för olika åldrar.

Alla musiker framträder live på Artisten i Göteborg med komprimerade smakprov. Bland programpunkterna finns både svenskt och internationellt i en rad olika genrer, till exempel grupper som Transmongolia, Moneeo, Graffiti Classics, Alla Fagra Barn, Dunsö Kapell, Varieté Velociped och Free Peaces.

The Wow Factor

Dessutom blir det inspirerande föredrag och diskussioner kring musik för ung publik i synnerhet samt musik och estetik i skolan i allmänhet. Professor Anne Bamford från University of the Arts i London berättar varför undervisning i kreativa ämnen är avgörande för en framgångsrik, nytänkande skola med utgångspunkt i sin uppmärksammade Unescorapport The Wow Factor.

Debatt om musikämnet i skolan

Showcase genomfördes första gången 2007, då i Dieselverkstaden i Nacka, och blev starten för lobbyn om musikämnet. Showcase 07 föranledde en diskussion bland deltagare från musiklivet och utbildningssektorn om kvalitet och en koppling mellan innehållet föreställningarna och skolans värdegrund och kunskapsuppdrag.

Under Showcase 07 väcktes en rad frågeställningar: Vem stöder artisterna i ett sådant arbete? Hur professionaliserar man musiker att kommunicera barn och unga? Hur kan musikproduktion för barn och unga jämställas med övrig scenkonst? Vem tar ansvar för vad? Detta är frågor som Showcase10 spinner vidare på.

Mer information

Artistpresentationer, kontaktuppgifter och mer information finns på evenemangets webbplats: www.showcase10.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media