Utvecklingscentrum för samtida musik och ljudkonst i Västsverige

Allt pekar på att Västsverige blir ett centrum för ny musik och ljudkonst. Kultur i Väst har fått 450 000 kr i utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att undersöka förutsättningarna för ett Utvecklingscentrum för samtida musik och ljudkonst i Västsverige.  Arbetet inleds under hösten 2011 i nära samarbete med GAS-festivalen och Kalvfestivalen.

– Vi vill skapa bättre förutstättningar för konstnärerna att utöva sin konst och för arrangörerna att utgöra en vital och förmedlande kraft, säger projektledaren Nils Wiklander, konsulent för arrangörsutveckling på Kultur i Väst. Han berättar att stort fokus kommer att läggas på arrangörs- och publikutveckling.
 – I grund och botten handlar det om att berika konst- och kulturlivet genom att underlätta för medborgarna att ta del av konsten, i det här fallet ljudkonst.
Det är ingen slump att man väljer att använda ett brett begrepp som samtida musik. Man vill hellre kunna inkludera än exkludera. Här ingår nutida konstmusik, men samtida musik kan vara mycket mer än så. Nils Wiklander betonar vikten av att ha ett konstartsövergripande perspektiv.
– Samtida musik och ljudkonst är ofta en del av många andra konstformer, till exempel film.
Nils Wiklander tror att det finns mycket goda förutsättningar för att utveckla upplevelseformerna för den ”smalare” musiken och därmed öka intresset för den. Han vill gärna se nya, avdramatiserade former för musikupplevelser.
– Jag är fullständigt övertygad av att folk kan smälla av på sådan musik om den bara förekommer i rätt sammanhang, säger han.
Tillsammans med Malin Enberg och Staffan Svensson från GAS-festivalen och Max Käck från Kalvfestivalen bildar Nils Wiklander en projektgrupp som hoppas på fruktbara samarbeten med andra nätverk och initiativ till liknande centra, såväl nationellt som internationellt. Kultur i Västs Nils Wiklander projektledde den västsvenska delen av den stora nutida musik-festivalen ISCM World New Music Days – Listen to the World! som ägde rum i Sverige 2009. Här lades en god grund för att fortsätta utveckla en plattform för denna typ av musik.

Vill du veta mer?
Kontakta Nils Wiklander, projektledare, Kultur i Väst
E-post nils.wiklander@kulturivast.se
Tel 0738 21 00 03

eller Leif Karlsson, enhetschef, Kultur i Väst
E-post leif.karlsson@kulturivast.se
Tel 0705 83 14 51

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera