Vad gör ungarna på nätet, egentligen?

Internetanvändningen bland unga fortsätter att öka. Det är framförallt användningen av smarta mobiler som ligger bakom ökningen. Internet finns numera i fickan. Statens medieråd har i samarbete med lokala aktörer, däribland Kultur i Väst, arrangerat en serie utbildningsdagar för att stärka bibliotekarier och lärare i sin roll när de möter unga medieanvändare. Den 4 december äger utbildningen rum i Göteborg.

–  Vi behöver bli stärkta på olika sätt när det handlar om internet. De vuxna kan lära sig massor av ungdomarna, samtidigt behöver vi lära ungdomarna att man måste vara källkritisk och medveten i sin medieanvändning. Internet ger oanade möjligheter, men vi som arbetar med barn och unga måste också bli bättre på att förstå hur internet fungerar, säger Katarina Dorbell, barnlitteraturkonsulent på Kultur i Väst.

Den nya undersökningen Ungar & Medier 2012-13 från Statens medieråd visar att långt fler unga använder sig av internet i dag än 2010. Allt fler tar del av nyheter via tv, mobil och dator och användarna är också mer engagerade. Andelen 16-åringar som surfar med mobilen har ökat från 7 procent till 94 procent. Bland unga mellan 9 – 12 år har andelen som tar del av nyheter via mobilen ökat från 4 procent till 31 procent. För ålderskategorin 13 – 16-åringar har siffran stigit från 11 procent till 70 procent.

–  Vi har i ett tidigare samarbete med biblioteksföreningen identifierat ett kunskapsbehov hos bibliotekarier kring frågor om medier i relation till barn och unga – det behovet vill vi möta nu, säger Ewa Thorslund, direktör på Statens medieråd.

Stort intresse

Tidigare under hösten har Statens medieråds satsningpå utbildningsseminarium besökt Malmö, Västerås och Sundsvall. Med fakta, exempel och verktyg för att följa med i medieutvecklingen rustades deltagarna för att möta barn och unga i deras medievardag. Diskussionerna har tagits till en konkret nivå med praktiska exempel på hur skolbibliotek arbetar och dagarna har avslutats med framåtblickande paneldiskussioner med representanter från Skolverket, Statens medieråd, länsbiblioteken och bibliotekarier. Intresset har varit stort och i utvärderingar anser många besökare att dagen var mycket intressant och givande.

–  Det tyder på ett stort intresse för dessa frågor och ett behov av utbildning bland bibliotekarier och lärare. Det har varit roligt att samla den här yrkesgruppen, de är mycket engagerade i och intresserade av frågorna. Tillsammans jobbar vi nu för att specificera och konkretisera den roll som biblioteken har i det framtida MIK-arbetet, säger Ewa Thorslund, som också modererat dagarna.

Medverkar gör bland andra: Ewa Thorslund Statens medieråd, Amanda Stenberg TioTretton, Lisa Adamsson forskare vid institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet samt skolbibliotekarierna Louise Bjur och Veronica Alfredsson, The Unlimited Library, ISGR Göteborg.


Seminariedagarna kan följas på Twitter med hashtaggen #MIK2013.

Datum: 4 december 9:30 till 16:30

Plats: Pedagogen Hus A
Lokal: Kjell Härnqvistsalen
Adress: Västra Hamngatan 25

Ort: Göteborg

Journalister är välkomna att delta eller för att göra intervjuer i förväg eller på plats. Vill du intervjua Ewa Thorslund kan du boka tid via Martina Högberg, kommunikationsansvarig: 070 - 308 80 98 eller via martina.hogberg@statensmedierad.se

Du kan även kontakta:

Katarina Dorbell 070 - 818 20 02. Katarina.dorbell@kulturivast.se

Eva Fred: 070 - 652 02 13, eva.fred@kulturivast.se


Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media