Vem bestämmer över kulturen på landsbygden?

Vilken konst och kultur når alla som bor utanför tätorterna, om fördelningen av resurser bestäms långt bort från invånarna? Vem och vad styr den kulturella utvecklingen på landsbygden? Vilka för- och nackdelar har periferi kontra centrum? Det är frågor som söker svar på konferensen Vem bestämmer över kulturen på landsbygden 23-24 maj i Åmål och Säffle.

 

 

Nästa vecka samlas 160 personer från hela landet, från Jämtland i norr till Malmö i söder för att träffas och prata om de här frågorna. Bland deltagarna hittar vi politiker, föreningsmedlemmar, konstnärer, arrangörer och tjänstepersoner, från kulturchefer till kultursekreterare. De kommer från både mindre orter och stora städer. Arrangörerna är givetvis glada för den stora och blandade gruppen.

– Det visar påatt de här frågorna berör oss, oavsett om vi är aktiva i en liten teaterförening på landsbygden eller arbetar på en kulturinstitution i storstaden. De här frågorna – om kulturen, makt, stad- och landperspektiven, har ofta varit styvmoderligt behandlade. Nu vill vi ta ett stort grepp och diskutera hur invånare som bor utanför storstäderna ska få vara med och bestämma över kulturen på landsbygden, säger Helén Liljedal, konsulent på Kultur i Väst och en av projektledarna för konferensen.

Det råder obalanser mellan land och stad i både finansiering, utbildningsmöjligheter, jobb och tillgång till kultur. 44 procent av statens kulturutgifter går till Stockholms län, där bland annat de stora nationalscenerna finns.  Den genomsnittlige invånaren i Stockholms län får 900 kronor per person, medan genomsnittet i landet är 500 kronor per person. En person som profilerat sig i de här frågorna – Po Tidholm är en av de medverkande.

– Po kommer att prata om att städerna bli större och rikare och får ett allt större inflytande över landsbygderna. Att maktfördelningen mellan stad och land blir allt skevare och vad det gör med oss som inte bor i Stockholm, fortsätter Helén Liljedal.

Konferensen, som sker i samarbete med kommunerna Åmål och Säffle, börjar och slutar på dessa orter. Arrangörerna vill sätta ljus på frågor som rör kulturens betydelse för landsbygden, hur fördelningen av resurser ser ut och hur den kan bli mer rättvis. Samtidigt som bilden inte är entydig, för vilka för- och nackdelar finns det med att vara verksam konstnär och kulturarbetare på landsbygden jämfört med att vara det i storstäderna?

– Vi hoppas att många aspekter ska komma fram och diskuteras. Vår ambition är att vi alla ska vara klokare och peppade efter den här konferensen. Att vi kunnat komma närmare svaret om hur vi önskar att arbetet med kulturen på landsbygden ska fortsätta, att vi gemensamt kan se över vilka strategier vi har och hur vi bäst kan göra för att efterleva dem.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Helén Liljedal på Kultur i Väst: helen.liljedal@kulturivast.se, 070 349 21 63 eller Leif Persson på leif@riksteaternvarmland.se, 070-222 96 78

Konferensen Vem bestämmer över kulturen på landsbygden? Är en interregional konferens med nationell spridning som arrangeras av Kultur i Väst, Region Värmland och Riksteatern Värmland i samarbete med Åmåls kommun och Säffle kommun samt Riksteatern Väst.

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media