Kulturbryggan beviljar drygt 16 miljoner kronor

Kulturbryggans kommitté har den 5 november beslutat fördela 8 956 000 kronor i Genomförandestöd IV och 4 018 200 kronor i Startstöd VI till 63 kulturprojekt. Preliminära siffror visar att projekt som fått Genomförandestöd har säkrat 18 807 355 kronor från andra finansiärer än Kulturbryggan, varav 8 287 200 kronor i privat medfinansiering. Kulturbryggans stöd går till nyskapande kulturprojekt, i huvudsak hos det fria kulturlivet. Totalt bedömdes 107 ansökningar om Genomförandestöd och 198 ansökningar om Startstöd.

-       Det är spännande att så många projekt lyckats med att säkra finansiering från icke-offentliga källor, det visar att det finns ett brett och kanske växande intresse att finansiera kultur., säger kommitténs ordförande Bo-Erik Gyberg.

Förutom de ordinarie stödformerna beslutades även att 32 projekt (3 028 300 kronor) ska beviljas stöd inom ramarna för Tema 2013: Internationell samverkan. Kulturbryggan vill bidra till att flera svenska aktörer tar steget att utveckla internationella projekt som har potential att säkra medel från t.ex. det nya EU-programmet Kreativa Europa. Totalt bedömdes 143 ansökningar.

-       Det är uppenbart att denna typ av förprojekteringsstöd behövs, med tanke på den mängd ansökningar vi fick in på kort tid. Det kräver investering, både i tid och pengar, för att kunna ansöka om EU-medel, säger kanslichef Magnus Kirchhoff.

Kulturbryggan är en statlig utredning. Uppdraget kommer enligt höstens budgetproposition att förlängas till december 2014.

Chrissie Faniadis

Kommunikation/press

08-405 17 15

072-215 04 22

chrisoula.faniadis@regeringskansliet.se

Dokument & länkar