Kulturbryggan redovisar resultat för 2011-2012

Idag, den 28 februari 2013 överlämnades en rapport om Kulturbryggans stöd till kulturprojekt för 2011-2012 till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Idag, den 28 februari 2013 överlämnades en rapport om Kulturbryggans stöd till kulturprojekt för 2011-2012 till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Antalet ansökningar om stöd under dessa två år har varit drygt 2000 varav 255 beviljats stöd, av vilka hittills drygt 100 projekt har redovisat resultat och erfarenheter.

De 255 projekten har fått Kulturbryggans stöd på totalt 50 miljoner kronor och redovisar preliminärt 74,6 miljoner i medfinansiering, varav 33,1 miljoner kronor avser privata/icke-offentliga finansiärer. Totalt genererades därmed 124,6 miljoner kronor, varav drygt var fjärde krona kom från en privat/icke-offentlig källa.

- Rapporten visar att stödet från den privata/icke-offentliga sektorn har ökat allteftersom, och att finansiell samverkan är möjlig på projektnivå, säger kanslichef Ingrid Lomfors.

Kulturbryggan är en instans som erbjuder ett alternativ för konstnärer och kulturskapare utan företag eller medlemskap i ideell förening att verka. Andelen ansökningar från individuella kulturutövare är stabilt mellan 2011 och 2012.

En geografisk förskjutning bland ansökningarna har ägt rum mellan åren, från Stockholmsområdet till förmån för Göteborg, Malmö/Lund och Umeå, men även till mindre orter.

Rapporten lyfter fram ett urval av de projekt som beviljats och redovisat stöd, vilket visar på den kulturella mångfald som Kulturbryggan gett stöd till.

- Rapporten är en första fingervisning för hur Kulturbryggan, genom att stödja nyskapande kulturprojekt och uppmuntra finansiell samverkan, har bidragit till kultursektorns förnyelse och utveckling, säger ordförande Bo-Erik Gyberg.

Mer ingående information, statistik och projektexempel finns i rapporten som kan laddas ner på kulturbryggan.se

Kulturbryggans slutrapport presenteras den 31 december 2013.

För mer information, vänligen kontakta:

Chrissie Faniadis

Press&Kommunikation

chrisoula.faniadis@regeringskansliet.se

Tel: 08-405 17 15, 0739715514

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Rapporten är en första fingervisning för hur Kulturbryggan, genom att stödja nyskapande kulturprojekt och uppmuntra finansiell samverkan, har bidragit till kultursektorns förnyelse och utveckling
Ordförande Bo-Erik Gyberg