Alice Bah Kuhnke besöker Umeå

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke besöker Umeå den 10 mars. Ministern kommer bland annat att besöka utställningen Rock Art in Sápmi på Västerbottens museum och Umeå universitet.

Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Umeå (med reservation för ändringar):

9.45 – 10.45 Besöker Västerbottens museum där bland andra museets vd Ulrica Grubbström kommer att berätta om museets verksamhet och visa utställningar. Ministern kommer bland annat att se de arkeologiska samlingarna och utställningen Rock Art in Sámpi.
Besöket på Västerbottens museum är öppet för media.

10.45 – 11.15 Intervjutid för media på Västerbottens museum.

Alice Bah Kuhnke kommer under dagen också att besöka Kvinnohistoriskt museum, förskolan Passaren där kommunen bygger upp en samisk förskoleavdelning, samt Umeå universitets ämneslärareprogram i samiska.

Ministern kommer också att möta representanter för Svenska Samernas Riksförbund (SSR).

Regeringens kulturpolitiska satsningar i Västerbotten
Regeringens intention är att fler ska få tillgång till och ta del av kultur oavsett var i landet de bor. Här är några exempel på regeringens satsningar i Västerbottens län:

Äga rum-satsningen är initierad av regeringen och pågår 2016-2018 i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar. Syftet är att öka den demokratiska delaktigheten och att fler ska kunna bidra till bl.a. kulturens återväxt och utveckling i hela landet. Äga rum-projekten ”Ålidhem Äger” i Umeå och ”Lyssna på oss” i Jörn beviljades bidrag från Statens Kulturråd. Sammanlagt har 2 850 000 kronor beviljats till projekten i Västerbotten.

Regeringen satsar också på främja låga avgifter och öka kvaliteten i den kommunala musik- och kulturskolan i hela landet. Syftet är att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Stödet fördelas av Statens Kulturråd. Västerbottens län har tagit emot 2 618 000 kronor i utvecklingsbidrag till den kommunala musik- och kulturskolan.

Felix König 
Politiskt sakkunnig hos Alice Bah Kuhnke
072-209 87 26

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för frågor som bland annat rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier samt demokrati, diskriminering och nationella minoriteter.

Prenumerera