Alice Bah Kuhnke deltar i ministerrådsmöte

I dag, den 24 november deltar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid EU:s ministerrådsmöte för utbildning, ungdom, kultur och idrott i Bryssel. Flyktingsituationen och förstörelsen av kulturarv präglar mötets agenda.

Under mötet kommer ministrarna bland annat att diskutera en samlad insats mot förstörelse av och olaglig handel med kulturarv i konfliktområden. Bakgrunden är bland annat kriget i Syrien där ovärderligt kulturarv medvetet skadats, förstörts eller illegalt exporterats.

Rådet kommer att anta slutsatser om kulturens roll i EU:s utvecklingssamarbete.

Rådsslutsatser som uppmärksammar kulturens roll i integrationsarbetet kommer också att antas. Det är med anledning av flyktingsituationen som medlemsstaterna under 2016 ska utbyta erfarenheter och goda exempel på interkulturell dialog med fokus på nyanländas integration i de europeiska samhällena genom konst och kultur.

Kommenterad dagordning, Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, den 23-24 november 2015

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för frågor som bland annat rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier samt demokrati, diskriminering och nationella minoriteter.

Prenumerera

Dokument & länkar