Anette Novak ny direktör och chef för Statens medieråd

Regeringen har i dag utsett Anette Novak till ny direktör och chef för Statens medieråd. Anette Novak tillträder tjänsten den 4 oktober 2018.

– Anette Novak är en erfaren ledare med gedigen bakgrund inom mediebranschen. Hon tillför nödvändig spetskompetens inom media och kommunikation och kan med den utveckla och driva Statens medieråd, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Vi upplever en period då demokratin utmanas; jag kan inte tänka mig något viktigare uppdrag just nu än att få ta mig an uppgiften att arbeta med film- och mediefrågor, inte minst för att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige, säger Anette Novak.

Anette Novak är i grunden journalist med bland annat bakgrund som chefredaktör på Norran. Sedan 2013 är hon vd för det statligt ägda företaget RISE Interactive, och var 2015-2016 regeringens särskilda utredare i utredningen En mediepolitik för framtiden. Anette Novak har även vissa styrelse- och förtroendeuppdrag och är för närvarande aktiv ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Statens medieråd
Statens medieråds uppdrag är att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare. Statens medieråd ska också besluta om åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år.

Anna Söderström
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke

072-532 17 13

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för frågor som bland annat rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier samt demokrati, diskriminering och nationella minoriteter.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Anette Novak är en erfaren ledare med gedigen bakgrund inom mediebranschen. Hon tillför nödvändig spetskompetens inom media och kommunikation och kan med den utveckla och driva Statens medieråd.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke