Bjuröklubbs fyrplats blir statligt byggnadsminne

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att förklara Bjuröklubbs fyrplats, Bjurön 6:1, för statligt byggnadsminne. Utöver den förklaras ytterligare sju fyrplatser i Sverige, varav en lotsstation, för statligt byggnadsminne.

- Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Motiveringen för Bjuröklubbs fyrplats lyder:

” Bjuröklubbs fyrplats har allt sedan medeltiden haft betydelse för sjöfart, fiske och sälfångst. Området är rikt på kustnära fornlämningar som haft samband med de näringar som bedrivits. Platsen finns beskriven redan i Olaus Magnus historia om de nordiska folken. Fram till 1930-talet utgjorde Bjuröklubb också ett fiskeläge och i det lilla samhället ingick även lotsar, fyrpersonal och tullare. Fyrplatsen anlades 1859 och ingick i det av Lotsväsendets 1857 framtagna förslag till förbättring av fyrarna i landet. Den utskjutande och på långt håll synliga bergudden Bjuröklubb ansågs utgöra en central och viktig hållpunkt på denna del av kusten. Det höga läget i landskapet innebar att fyrtornet inte behövde byggas mer än drygt sju meter högt. Fyrapparaten bevarar sin originaloptik, en dioptrisk trumlins av andra ordningen.”

Byggnadsminnet omfattar följande byggnad:

  1. Fyr med tillbyggt maskinhus och f.d. lotsuppassningshus, uppförd 1859

Regeringens beslut omfattar fyrplatser i Skellefteå, Mellerud, Kramfors, Höganäs, Lidköping, Helsingborg och på Gotland och Orust.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Om Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Läs mer på regeringens webbplats
Prenumerera på nyheter från Kulturdepartementet
Följ Kulturdepartementet på twitter

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för frågor som bland annat rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier samt demokrati, diskriminering och nationella minoriteter.

Prenumerera

Dokument & länkar