Helsingborgs lotsstation blir statligt byggnadsminne

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att förklara Helsingborgs lotsstation, Hamnpaviljongen 5, för statligt byggnadsminne. Utöver den förklaras ytterligare sju fyrplatser i Sverige för statligt byggnadsminne.

- Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Motiveringen för Helsingborgs lotsstation lyder:

”Det kombinerade fyr-, lots- och bostadshuset i Helsingborgs hamn är ett kännemärke för staden. Byggnaden har en förhållandevis påkostad arkitektur och har haft stor betydelse för sjöfarten i Öresund och färjetrafiken mellan Sverige och Danmark. En unik anläggning är den intill byggnaden uppställda vindvisarställningen som visar vindens riktning och styrka i Kattegatt.”

Byggnadsminnet omfattar följande byggnad:

  1. Fyr-, lots- och bostadshus, uppförd 1888-89

Regeringens beslut omfattar fyrplatser i Skellefteå, Mellerud, Kramfors, Höganäs, Lidköping, Helsingborg och på Gotland och Orust.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32


Om Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Läs mer på regeringens webbplats
Prenumerera på nyheter från Kulturdepartementet
Följ Kulturdepartementet på twitter

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för frågor som bland annat rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier samt demokrati, diskriminering och nationella minoriteter.

Prenumerera

Dokument & länkar