Hoburgs fyrplats blir statligt byggnadsminne

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att förklara Hoburgs fyrplats, Juves s:3 och s:4, för statligt byggnadsminne. Utöver den förklaras ytterligare sju fyrplatser i Sverige, varav en lotsstation, för statligt byggnadsminne.

- Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Motiveringen för Hoburgs fyrplats lyder:

”Fyrmiljön vid Hoburgen utgör en sammanhållen enhet med fyrtorn, bostadshus och uthus som inhägnas av en stenmur. Miljön är komplett, men har kontinuerligt utvecklats under en hundraårsperiod efter anläggandet på 1840-talet. I fyren används ännu den första ordningens lins som installerades när fyren höjdes 1914-15. Det är en av tre bevarade linser av denna typ i svenska fyrar.”

Byggnadsminnet omfattar följande byggnader:

  1. Fyr, byggd 1845-46, påbyggd 1914-15
  2. Fyrmästarbostad, byggd 1914-15
  3. Fyrbetjäningens bostadshus, byggt 1938
  4. Källare och tvättstuga, byggd 1850, om- och tillbyggd 1936
  5. Uthus
  6. Fotogenbod, byggd 1892
  7. Maskinhus, byggt 1951

Regeringens beslut omfattar fyrplatser i Skellefteå, Mellerud, Kramfors, Höganäs, Lidköping, Helsingborg och på Gotland och Orust.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32


Om Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Läs mer på regeringens webbplats
Prenumerera på nyheter från Kulturdepartementet
Följ Kulturdepartementet på twitter

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för frågor som bland annat rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier samt demokrati, diskriminering och nationella minoriteter.

Prenumerera

Dokument & länkar