Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke tar emot slutbetänkandet om en stärkt minoritetspolitik

Onsdagen den 15 november överlämnar Utredningen om en stärkt minoritetspolitik sitt slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tid: 15 november 2017 kl. 13:00
Plats:Lilla pressrummet, Rosenbad

Presslegitimation krävs. Föranmälan sker till Matilda Häggblom.

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) fick utredningen i uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Den 15 juni beslutades om tilläggsdirektiv där den särskilde utredaren Lennart Rohdin fick i uppdrag att, utöver arbete med vissa återstående frågor, även analysera den finlandssvenska gruppens ställning i Sverige samt överväga om den ska erkännas som nationell minoritet.

Genvägar
Pressmeddelande: Utredning ska föreslå en stärkt minoritetspolitik
Pressmeddelande: Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

 Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
070-5755331
matilda.haggblom@regeringskansliet.se

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Läs mer på regeringens webbplats
Prenumerera på nyheter från Kulturdepartementet
Följ Kulturdepartementet på twitter

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för frågor som bland annat rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier samt demokrati, diskriminering och nationella minoriteter.

Prenumerera

Dokument & länkar