Regeringen belönar tre personer inom kulturområdet med medaljen Illis quorum meruere labores

I dag överlämnade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke medaljen Illis quorum meruere labores till arkeologen och tidigare riksantikvarien Margareta Biörnstad och till Barbro Franckié, museichef vid Statarmuseet.

Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall, tilldelades medaljen den 5 oktober.

– Vårt kulturarv upprätthålls av människor som med kunskap och engagemang gör omfattande insatser. De tre personer som belönas har genomfört extraordinära insatser som kommer oss alla till gagn, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Om mottagarna
Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall, tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores av tolfte storleken för hennes långvariga och omfattande insatser för att främja arbetarkultur och för att uppmärksamma arbetarrörelsens historia.

Margareta Biörnstad, arkeolog, är före detta riksantikvarie och initiativtagare till Kulturarv utan gränser. Hon tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores av tolfte storleken för hennes betydelsefulla insatser för kulturmiljöarbetet i Sverige och för kulturarvets bevarande runt om i världen.

Barbro Franckié, kulturproducent, chef för Statarmuseet i Torup och ArbetSams första ordförande, tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores av åttonde storleken. Barbro Franckié belönas för hennes mångåriga och betydelsefulla engagemang för arbetarnas historia och för hennes insatser för att lyfta fram och stärka arbetslivsmuseerna.

Information medaljen Illis quorum meruere labores
Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Medaljen finns i guld och av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Den delas ut till i genomsnitt sju personer per år.

 Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för frågor som bland annat rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier samt demokrati, diskriminering och nationella minoriteter.

Prenumerera

Dokument & länkar