Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter

Regeringen har i dag lämnat över skrivelsen ”Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” till riksdagen. Regeringen gör bland annat bedömningen att en oberoende institution för mänskliga rättigheter, med riksdagen som huvudman, bör inrättas i Sverige.

– Runt om i världen ser vi hur de mänskliga rättigheterna inskränks och ifrågasätts. Nu visar vi att Sverige vill gå en annan väg där vi bygger ett starkt samhälle genom att förstärka de mänskliga rättigheternas ställning, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Regeringen gör bedömningen att en sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna bör bestå av följande delar:

  • ett starkt rättsligt och institutionellt skydd av de mänskliga rättigheterna, däribland en oberoende institution och att barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning,
  • ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet, däribland skärpta förväntningar på myndigheter och länsstyrelser att ta hänsyn till mänskliga rättigheter, och
  • en förbättrad samverkan med det civila samhället och näringslivet.

I syfte att stärka det rättsliga och institutionella skyddet för de mänskliga rättigheterna gör regeringen bedömningen att en nationell institution för de mänskliga rättigheterna enligt de så kallade Parisprinciperna bör inrättas. Institutionen bör ha riksdagen som huvudman. Eftersom frågan berör riksdagens myndigheter är det riksdagen som ansvarar för att bereda frågan vidare.

Skr. 2016/17:29 "Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter"

 Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för frågor som bland annat rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier samt demokrati, diskriminering och nationella minoriteter.

Prenumerera

Dokument & länkar