Sverige värd för nordiskt nätverksmöte om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Onsdag 20 januari står kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke värd för ett nätverksmöte inom ramen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism med representanter för fem nordiska länder. Mötet kommer bland annat att anta riktlinjer inom områden där samarbetet ska fördjupas.

Fokus för nätverksmötet ligger på det förebyggande arbetet mot polarisering, radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremistiska grupper, samt motverkan av våldsbejakande budskap på nätet.

I arbetsdokumentet för vidare samarbete ligger fokus på åtta samarbetsområden, bland annat kartläggning av våldsbejakande extremism på nätet, forskning om utländska stridande, medie- och informationskunnighet, strategiskt samarbete med sociala medier och det civila samhället och stödsystem som förebygger radikalisering och rekrytering.

Kultur- och demokratiministern finns tillgänglig för frågor under dagen.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för frågor som bland annat rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier samt demokrati, diskriminering och nationella minoriteter.

Prenumerera

Dokument & länkar