1,4 miljoner till Skapande skola i Blekinge

Blekinge läns skolor får bidrag med totalt 1 486 000 kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel vid det första beslutstillfället för läsåret 2013/2014. Drygt 5 800 elever i grundskolans årskurs 1–9, särskolan och förskoleklass omfattas av kulturinsatserna. Tre kommuner och tre fristående skolor i länet får bidrag.

–  Det är roligt att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, även 6-åringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Att elevinflytandet ökar är en annan glädjande utveckling. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

Olofströms kommun vill bland annat vidareutveckla sitt filmtema att omfatta samtliga elever där manusskrivandet inkluderas på svensklektionerna. Filmprojektet i årskurs 7 har särskilt lyft fram flickor som upptäckt att de är lika goda manusförfattare och regissörer som pojkarna.

Ronneby kommuns ansökan innefattar samtliga 14 kommunala skolor samt två fristående skolor. De planerar att under läsåret köpa in  25-30 professionella teaterföreställningar, lika många musikföreställningar samt två skolbio-föreställningar. Därtill dans. 2 810 elever beräknas delta i aktiviteterna som också inkluderar särskolan och förskoleklass.

Sölvesborgs kommun planerar att insatserna ska nå alla kommunens 1 460 elever. I de 17 olika delprojekten kommer eleverna exempelvis att arbeta med musik, konst, litteratur, teater och skrivande samt med kultur och historia i miljön runt omkring.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 350 skolhuvudmän i hela landet. Närmare 700 000 elever i grundskolans årskurs 1–9 och förskoleklass berörs.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet

Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Kontaktperson i Olofströms kommun
Pekka Kiiskinen, rektor
Telefon: 0454-930 61
E-post: pekka.kiiskinen@olofstrom.se

Kontaktperson i Ronneby kommun:
Claes Andersson, pedagogiskt ansvarig
Telefon: 0457-61 75 30, 0766-48 92 02
E-post: claes.andersson@ronneby.se

Kontaktperson i Sölvesborgs kommun:
Uno Hellgren, rektor
Telefon: 0456-81 66 24, 0708-85 24 12
E-post: uno.hellgren@edu.solvesborg.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera