10,9 miljoner till Skapande skola i Östergötland

Östergötlands läns skolor får bidrag med totalt 10 915 000 kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel vid det första beslutstillfället för läsåret 2013/2014. Drygt 42 100 elever i grundskolans årskurs 1–9, särskolan och förskoleklass omfattas av kulturinsatserna.

–  Det är roligt att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, även 6-åringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Att elevinflytandet ökar är en annan glädjande utveckling. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

Linköpings kommun har tagit med samtliga 46 kommunala skolor samt en fristående skola i ansökan detta år. Aktiviteter planeras inom samtliga konst- och kulturområden. En stor mängd skolor ska arbeta med media i olika former. Fotografering, film, animering, skoltidning, konstblogg och gestaltning av spelidéer är några exempel och ett  flertal anra skolor kommer att arbeta med bild och form, ofta i temaform som berör flera ämnen och teknik.

Stiftelsen WIV/Björkö Friskola i Ljungbro ska i samarbete med Östergötlands läns museum genomföra projektet ”Nätvett”, som kommer att behandla möjligheterna och riskerna med internet ur ett kulturellt och estetiskt perspektiv.

Åtvidabergs kommun kommer bland annat att erbjuda sina elever att jobba med "läslust & skrivarglädje" och med ett mer långsiktigt och ämnesöverskridande projekt, där man genom musik ska stärka matematik och språkförståelse, integrerat med svenska, bild och slöjd.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 350 skolhuvudmän i hela landet. Närmare 700 000 elever i grundskolans årskurs 1–9 och förskoleklass berörs.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Kontaktperson i Linköpings kommun
Lina Marcusson, sakkunnig/kultur för b o u
Telefon: 013-20 65 90
E-post: lina.marcusson@linkoping.se

Kontaktperson, Stiftelsen WIV
Siri Dam Bustad, rektor
Telefon: 013-662 30, 0731-80 38 52
E-post: rektor@bjorkofriskola.se

Kontaktperson Åtvidabergs kommun
Robert Bredberg
Telefon: 012-08 33 03, 070-211 73 17
E-post: robert.bredbeerg@atvidaberg.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera