17,9 miljoner till Skapande skola i Skåne

Skånes skolor får totalt 17,9 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 71 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. 30 kommuner samt 27 friskolor får bidrag.

- De flesta kommuner i Skåne har haft Skapande skola-verksamhet i flera år nu, och har byggt upp ett starkt nätverk mellan skola och kultur, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Det borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

 Lunds och Kristianstads kommuner får vardera 2 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheten i sina skolor. Tillsammans omfattar de 16 000 elever. Kristianstad vill satsa på många olika konstområden som eleverna ska få ta del av tillsammans med professionella kulturaktörer. Bl a ska ett konstverk skapas och placeras ut i närmiljön. Lund vill erbjuda sina elever ett kontinuerligt samarbete med sina kulturinstitutioner i första hand i skolans närmiljö.

 Staffanstorps kommun får 550 000 kr. De har ett ovanligt kulturprojekt på gång som man vill fortsätta med i årskurs 1-5. Det handlar om ett projekt där en kompositör knyts till varje skola. Slutresultatet kommer att bli en utställning med fågelburar i konsthallen, där skolornas egna nykomponerade fågelmusik ska höras. Flera skolämnen kommer att ingå.

De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

 Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

 

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

 

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information:

Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet

Telefon: 08-519 264 51

E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

 

Kontaktpersoner:

 

Lund:

Olle Nessow, utvecklingsledare

Tfn 046 358371, 0768-245632

 

Kristianstad:

Ewa Kristensson, skolchef

044-134700 0733-134700

 

Staffanstorp:

Eva Splittorff, utbildningssamordnare

046-251292 070-6013792

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera