2,1 miljoner till Skapande skola i Jämtland

Jämtlands skolor får totalt 2,1 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas nästan 9 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Sex kommuner får bidrag.

– De flesta kommuner i Jämtland har haft Skapande skola-verksamhet i flera år nu, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

Östersunds kommun beviljas medel med 1 227 000 kronor för 8 619 elever. I deras ansökan ingår ett brett utbud av kulturaktiviteter med ett flertal professionella kulturaktörer, såsom muntligt berättande, författarbesök, dans, scenkonst, musikers medverkan och bild/form. De kommer även att stå som värd för en länsomfattande Skapande skola-konferens i höst.

Bergs kommun gör en förnyad satsning på Skapande skola-aktiviteter. De får 90 000 kronor. Berättande, manusskrivande, dramaturgi, film och teater finns representerade bland kulturaktiviteterna, som ska genomföras i samverkan med professionella kulturaktörer.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Bergs kommun:
Gunhild Åkerblom, kulturchef
Telefon: 0687-161 00, 070-663 60 24
E-post: gunhild.akerblom@berg.se

Kontaktperson i Östersunds kommun:
Svante Sundbergh, verksamhetschef
Telefon: 063-14 06 44, 070-643 94 45
E-post: svante.sundbergh@ostersund.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera