2,3 miljoner till Skapande skola i Blekinge

Blekinge läns skolor får totalt 2 275 000 kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Mer än 9 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 omfattas av kulturinsatserna. Samtliga fem kommuner och tre fristående skolor i länet har ansökt om bidrag.

– Det är glädjande att alla kommuner i länet vill delta i satsningen på kultur, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Spännvidden i ansökningarna är stor men man kan se en utveckling. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

Karlshamns kommun får en halv miljon kronor och har räknat med tusen elever i sin ansökan. Kommunen arbetar långsiktigt och engagerat med Skapande skola-aktiviteter där professionella kulturaktörer alltid ingår. Nya inslag i årets ansökan är att arbeta med mobilfilm och digitala bilder.

Ronneby kommun får också drygt en halv miljon kronor i Skapande skola-bidrag. Kommunen omfattar samtliga 15 kommunala skolor och två fristående skolor i sin ansökan och insatserna förväntas nå två tusen elever. Karlskoga planerar att utveckla sitt nystartade arbete med dans och rytmik för elever i årskurs 1-3 och vill anlita bildpedagog, rytmikpedagog och dramapedagog samt dansare i en professionell dansgrupp. Sedan tidigare bedriver de dramaprojekt för årskurs 7-9 och ett arbete med bild och film i årskurs 4-6, vilket de önskar fortsätta med.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Karlshamns kommun:
Marie Hemming, utvecklingssamordnare
Telefon: 0454-813 22, 0733-576 440
E-post: marie.hemming@utb.karlshamn.se

Kontaktperson i Ronneby:
Claes Andersson, pedagogiskt ansvarig
Telefon: 0457-617 530, 0766-489 202
E-post: claes.andersson@ronneby.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera