22 miljoner till Skapande skola i Skåne

Skolorna i Skåne län får sammanlagt 22 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel vid det första beslutstillfället för läsåret 2013/2014. Totalt omfattas drygt 86 000 elever i grundskolans årskurs 1–9, särskolan och förskoleklass av kulturinsatserna. 30 kommuner, åtta stadsdelsförvaltningar och 21 fristående skolor får bidrag.

– Det är roligt att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, även 6-åringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Att elevinflytandet ökar är en annan glädjande utveckling. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

Teater/drama och konst/bild och form med eleverna samt litteratur/berättande/skrivande är de populäraste uttrycksformerna i Skånes län.

Helsingborgs kommun planerar att erbjuda skolorna aktiviteter inom flertalet konstformer.

Exempel på insatser är att utveckla förmågan att analysera och samtala om konstverk, musikalproduktion och att producera ”allt från animation till fiction”. Särskolor och introduktionsklasser för nyanlända elever omfattas av aktiviteterna.

Skurups kommun vill uppmärksamma andra länder och kontinenter samt olika perspektiv på globaliseringen i vår tid, bland annat genom musikrytmik ”Jorden runt på 45 minuter”, ”Lika Olika” – en musik- och dramaworkshop och ”Kina och den globala världen, som innefattar flera möten och workshops med en kinesisk konstnär/konstprofessor

Södra innerstadens stadsdelsförvaltning i Malmö kommer att erbjuda sina elever att arbeta med eget skapande  inom bild, foto och skulptur samt musikinspelning i studio, i samverkan med professionella kulturarbetare. Inom området litteratur är tanken att eleverna också ska ha en ”skrivarkompis” från en annan skola. Särskolan och barn med neuropsykriatiska diagnoser omfattas av insatserna.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 350 skolhuvudmän i hela landet. Närmare 700 000 elever i grundskolans årskurs 1–9 och förskoleklass berörs.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Kontaktperson i Helsingborgs kommun:
Monika Charlin, verksamhetschef
Telefon: 042-10 22 67, 0732-315 318
E-post: monika.charlin@helsingborg.se

Kontaktperson i Skurups kommun:
Camilla Nyberg, kultursekreterare
Telefon: 0411-53 63 35, 073-856 05 04
E-post: camilla.nyberg@skurup.se

Kontaktperson, Södra innerstadens sdf:
Ingegerd Ekström, avdelningschef
Telefon: 040-34 64 30, 0709-58 64 09
E-post: ingegerd.ekstrom@malmo.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera