3,2 miljoner till Skapande skola i Södermanland

Södermanlands skolor får totalt drygt 3,2 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 12 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Sex kommuner samt fyra friskolor får bidrag.

Vingåkers kommun får 155 000 kronor för olika projekt inom sång, film, dans, konst, teater och musikskapande som innefattar 611 elever. Detta gör man i samarbete med lokala och regionala professionella kulturaktörer.

– Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola.

Katrineholms kommun beviljas bidrag på 350 000 kronor för 1 400 elever. Ett av projekten innefattar arbete med svenska, historia och matte tillsammans med en arkeolog från Sörmlands museum. Detta Skapande skola-arbete skall följas av Linköpings universitets Tema Barn.

Strängnäs Montessoriskola får 75 000 kronor och fortsätter även i år med att sätta upp en musikal. I detta arbete innefattas 335 elever.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Katrineholms kommun:
Birgitta Larsson, verksamhetschef
Telefon: 0150-572 67, 0703-808 771
E-post: birgitta.larsson@katrineholm.se

Kontaktperson i Vingåker:
Berit Westin, Kulturskolechef
Telefon: 0151-193 65, 0722-334 655
E-post: berit.westin@vingaker.se

Kontaktperson i Strängnäs Montessoriskola:
Claes Lundgren, rektor
Telefon: 0733-908 790, 0733-908 790
E-post: claes.lundgren@strangnasmontessori.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera