3,8 miljoner till Skapande skola i Västernorrland

Västernorrlands skolor får totalt drygt 3,8 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas nästan 16 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 och förskoleklass av kulturinsatserna.

– ­Det är glädjande att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, från och med i år även sexåringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

Ansökningarna visar även i år på en stor bredd av olika konst-och kulturformer. De populäraste konstformerna i Västernorrland är film, konst, litteratur och drama. Precis som i övriga landet överväger de kulturpedagogiska insatserna, det vill säga eleverna får själva skapa.

Sundsvalls kommun är den största bidragsmottagaren i länet. De får 2,3 miljoner kronor i år för att samtliga 9 200 elever i alla 38 skolor ska få möta professionell kultur i någon form. Man vill fortsätta satsningen på kulturpedagoger, dramapedagoger och danslärare eftersom eleverna i utvärderingarna har uppskattat detta, men det kommer även att erbjudas scenkonst.Dessutom ska samtliga elever i förskoleklass få möjlighet att delta i satsningen på kultur.

Timrå kommun har också sökt kulturbidrag för alla sina elever, drygt två tusen. De får i år en halv miljon kronor bland annat för att eleverna ska kunna producera musikvideo, för dans- och teaterföreställningar, fotografering och besök på olika museer. Det påbörjade arbetet med samekultur önskar man fortsätta med.

På grund av stora förändringsprocesser inom skolan i Kramfors kommun deltar inte alla skolor i Skapande skola-arbetet kommande läsår. Fem skolor inklusive särskolans elever, 800 elever, får dela på 165 000 kr. Pengarna kommer bl a att användas för att arbeta med världsarvet Höga Kusten/Kvarken och musei- och dansprojekt. Särskolan planerar en musikalisk föreställning och CD-skiva.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Skapande skola-insatserna är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Sundsvall: Magnus Forss, rektor
Telefon: 060-190 40 23, 070-190 83 43

Timrå: Mika Sankala, verksamhetschef för grundskolan
Telefon: 060-16 34 33, 070-190 36 91

Kramfors: Ninni Mellander, kulturenhetsansvarig
Telefon 0612-80 252,  070-34 80 252

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera