3,9 miljoner kronor till Skapande skola i Norrbotten

Norrbottens skolor får totalt drygt 3,9 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas 15 757 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Tolv kommuner och fem fristående skolor får bidrag.

– Vi kan se att flera kommuner än förut har sökt Skapande skola-bidrag i år, och många av dem vill satsa på regionens erbjudande om inspirationsdag med workshops, som sedan resulterar i en föreställning, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

En av kommunerna som vill arbeta med regionens kulturprojekt Tur & Retur är Jokkmokks kommun, som beviljas bidrag på 90 000 kronor för 366 elever.

En annan populär insats i Norrbotten är Berättarrummet, en metod för att stärka elevernas självkänsla, språk och mångfald. Det är Teater Mila som står för den insatsen. Bland andra Luleå, Piteå, och Arvidsjaurs kommuner vill satsa på detta.

Av de fristående skolorna har Svartlå-Sandträsk ekonomiska förening i Boden fått ett bidrag på 20 000 kronor för sina 31 elever. Barnen skall delta i bygdens vinterfestival med snöskulptur, anordna street-dance samt även delta i en konstutställning i samband med lokala fredsfesten. I samtliga aktiviteter ingår professionella kulturaktörer.

Bodums montessoriinspirerade skola söker för första gången och beviljas 20 000 kronor, för huvudsakligen en temavecka under ledning av en professionell dansare, Åsa Rockberg och en nycirkusartist, Manuel Bojen, som har akrobatik som sin specialitet. Projektet syftar till att låta eleverna utveckla sitt fria skapande i dans, nycirkus och musik.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson Jokkmokks kommun samt Jokkmokks sameskola:
Anna-Karin Aira, kultursekreterare
Telefon: 0971-172 04, 070-353 47 75
E-post: anna-karin.aira@jokkmokk.se

Kontaktperson för Region Norrbottens projekt Tur & Retur:
Ingela Lekfalk
Telefon: 070-519 65 85

Kontaktperson i Svartlå-Sandträsk
Jan Öhrvall, ordförande
Telefon: 0928/40013, 070/6439984
E-post: skolan@tankeborgen.se

Kontaktperson i Bodums montessoriinspirerade skola:
Sarah Schwieler, rektor
Telefon: 0624-20135, 070-6042833
E-post: sarah.schwieler@zonline.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera