4,1 miljoner till Skapande skola i Gävleborg

Gävleborgs skolor får totalt drygt 4,1 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelat Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas nästintill 16 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Åtta kommuner samt en fristående skola får bidrag.

– De flesta kommuner i Gävleborg har haft Skapande skola-verksamhet i flera år nu, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

Gävle kommun får det största bidraget, 2 000 000 kronor. Pengarna planerar man använda för alla 8 000 elever enligt skolornas egna inlämnade önskemål. Musikprojekt är populära, t.ex. Marching for life, där eleverna och deras lärare får samarbeta med professionella musiker och en sydafrikansk kör. Slutresultatet blir ett framförande på Gävle konserthus

Bollnäs kommun får 650 000 kronor för att åter arbeta med sitt tema ”nytt på gammalt”, detta år med kulturarvet i Hälsingland som utgångspunkt. Här planeras tvärkulturella möten mellan urgammal slöjdkunskap, teaterns berättarkonst och musiken, alla med hjälp av professionella kulturaktörer.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Bollnäs:
Anders Rosengren, tf Kulturchef
Telefon: 0278-257 60, 070-340 75 75

Kontaktperson i Gävle:
Monica Wallman, Kulturpedagogisk samordnare
Telefon: 026-17 93 82, 026-17 93 82
E-post: monica.wallman@gavle.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera