4,1 miljoner till Skapande skola i Västernorrland

Västernorrlands skolor får totalt drygt 4,1 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 16 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna.

– De flesta kommuner i Västernorrland har haft Skapande skola-verksamhet i flera år nu, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

Ansökningarna visar även i år på en stor bredd av olika konst-och kulturformer. Däribland dans, cirkus, film, läsfrämjande insatser och scenkonst. Även det lokala kulturarvet lyfts fram i flera projektansökningar.

Sundsvalls kommun är den största bidragsmottagaren med 2,2 miljoner kronor. De har sökt bidrag för kulturverksamhet för alla sina 8 300 elever i årskurs 1-9. I deras ansökan ingår ett utbud av kulturaktiviteter med olika kulturaktörer, men med fokus på scenkonst. Målet är att alla elever skall få minst en scenkonstupplevelse.

Kramfors kommun får 210 000 kronor för 800 elever, som har en mängd olika förslag till samarbete med kulturaktörer, bl.a. filmskapande, ”sjungande matematik” och tidsresa med konstnärer.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Sundsvall:
Magnus Forss, rektor
Telefon: 060-190 40 23, 070-190 83 43
E-post: magnus.forss@sundsvall.se

Kontaktperson i Kramfors:
Ninni Mellander, kulturenhetsansvarig
Telefon: 0612-80 252, 070-34 80 252
E-post: ninni.mellander@kramfors.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera