4,3 miljoner till Skapande skola i Örebro län

Örebro läns skolor får totalt 4,3 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelat Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 17 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Alla länets tolv kommuner samt två fristående skolor har sökt bidrag.

– Det är glädjande att alla kommuner i länet vill delta i satsningen på kultur, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Spännvidden i ansökningarna är stor men man kan se en utveckling, till exempel i Örebro och Hallsberg. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

Örebro kommun får 1 360 000 kr och har räknat med 5 395 elever i sin ansökan. I de 20 skolor som ingår i kommunens ansökan har elever och personal planerat för olika kulturinsatser som ska integreras i skolans vardag. Nycirkus och film baserad på eget manus är exempel på aktiviteter, där professionella kulturaktörer alltid ingår.

Hallsbergs kommun omfattar alla sina 1 411 elever i grundskolan i sin ansökan. Film är ett stort intresse hos eleverna. I kommunen planeras en filmfestival med elevernas egna alster, som de gjort tillsammans med professionell filmare. Även i Hallsberg arbetar man långsiktigt för att kulturen ska få en självklar plats i skolan.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Örebro kommun:
Daniel Eriksson, samordnare
Telefon: 019-21 12 31, 070-344 17 92
E-post: daniel.eriksson@orebro.se

Kontaktperson i Hallsberg:
Christina Johansson
Telefon: 0731-565 922, 0582-685 454
E-post: christina.i.johansson@hallsberg.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera